Pravila i uslovi korištenja sajta PolovniAutomobili

Član 1 - Uvod

Sajt polovniautomobili.com (u daljem delu teksta PolovniAutomobili) je vlasništvo kompanije Infostud 3 d.o.o. Za vreme korištenja sajta PolovniAutomobili, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. PolovniAutomobili zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.

Član 2 - Upotreba i zaštita podataka

PolovniAutomobili se trude da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korštenja sajta PolovniAutomobili, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. PolovniAutomobili čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, PolovniAutomobili ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili Na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta PolovniAutomobili, doći do tih informacija.

Korišćenjem sajta PolovniAutomobili saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu PolovniAutomobili upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara iz objavljenog oglasa na sajtu PolovniAutomobili pošalju posetioci i u svrhu slanja ostalih obaveštenja vezanih uz oglas kojeg je oglašivač predao na istom.

Član 3 - Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu PolovniAutomobili su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt PolovniAutomobili uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu PolovniAutomobili te dozvolu davaoca usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta PolovniAutomobili, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

PolovniAutomobili nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati. PolovniAutomobili ne snose nikakvu odgovornost i/ili izuzimaju se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na sajtu PolovniAutomobili.

Član 4 - Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete

Korišćenje sajta PolovniAutomobili je privilegija a ne pravo. PolovniAutomobili zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta PolovniAutomobili iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korištenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg PolovniAutomobili smatra odgovarajućim.

PolovniAutomobli zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sajt PolovniAutomobili, a naročito u smislu:

 • kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu PolovniAutombili i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranje oglašivača PolovniAutomobili na oglašavanje na sličnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. PolovniAutomobili, uz isključenje takvog korisnika, može zahtevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

povratak na vrh stranice

Član 5 - Garancija

PolovniAutomobili ne garantuju:

 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice PolovniAutomobili celo vreme

Član 6 - Odgovornost

PolovniAutomobili se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja sajta PolovniAutomobili
 • korištenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta PolovniAutomobili
 • informacija na sajtu PolovniAutomobili
 • postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu PolovniAutomobili
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova

Sajt PolovniAutomobili ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom PoloviAutomobili, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta.

PolovniAutomobili. PolovniAutomobili može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta PolovniAutomobili na taj način. Sajt PolovniAutomobili može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

PolovniAutomobili nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Član 7 - Oglas

Kod predavanja oglasa na sajt PolovniAutomobili, oglašivač dodeljuje pravo sajtu PolovniAutomobili da odašilje informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na sajt PolovniAutomobili na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane sajta PolovniAutomobili. PolovniAutomobili ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:

 • kada je oglas predan u krivu rubriku
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
 • kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
 • kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
 • kada predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po srpskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema sajtu PolovniAutomobili
 • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja

Oglašavač je saglasan:

 • izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • ne koristiti sajt PolovniAutomobili u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na sajt PolovniAutomobili postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju sajt PolovniAutomobili kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka

PolovniAutomobili ne učestvuju niti u jednom delu prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja sajta PolovniAutomobili kao mesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavca i kupca. PolovniAutomobili ne učestvuju niti u jednoj transakcijij između korisnika sajta. Korisnici sajta PolovniAutomobili su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju kako PolovniAutomobili nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.

PolovniAutomobili ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Član 8 - Sudska nadležnost

Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Beogradu.

Infostud 3 d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici www.PolovniAutomobili.com bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korištenjem sajta PolovniAutomobili korisnik potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja sajta PolovniAutomobili.com i da ih u celosti prihvata.

U Subotici, avgust 2009.

Ovi uslovi i sadržaj ovog sajta podležu autorskom pravu. Infostud 3 d.o.o. Sva prava zadržana.

povratak na vrh stranice