Budi u toku sa najnovijim obaveštenjima na sajtu

Poštovani,
Odvojite par minuta i pomozite nam da unapredimo sadržaj na našem sajtu.
Želite li da učestvujete u anketi i pomognete u unapređenju?

Auto kredit - sve što vas je ikada interesovalo

Auto kredit - sve što vas je ikada interesovalo
Postavljeno 19.12.2014. u 16:20

Uzimanje auto kredita je veoma komplikovan i stresan posao, te smo odlučili da vam na što jednostavniji i konkretniji način objasnimo sve u vezi ovog načina nabavke automobila.

Postoje razni uslovi zbog kojih banka može da odbije da vam odobri kredit, što često u velikoj meri zavisi od vrednosti automobila. Navodimo primere nekih uslova:

a) stalno zaposlenje - npr. morate da imate najmanje godinu dana radnog staža, od čega minimum šest meseci kod poslednjeg poslodavca

b) starost kupca - npr. morate da imate minimum 20 godina ili u trenutku otplate poslednje rate ne smete biti stariji od 70 godina

c) visina rate u odnosu na platu - NBS je 2013. godine ukinula ograničenje po kojem rata ne sme da bude veća od 30% od plate, ali mnoge banke i dalje zbog sopstvene sigurnosti analiziraju vašu platu - sve zavisi od banke do banke

d) učešće – za kredite u evrima obavezno učešće je 30%, što znači da ćete za uzimanje kredita od 5.000 evra u startu morati da date 1.500 evra. Međutim, za kredite u dinarima učešće nije obavezno (kliknite ovde za tekst o poređenju kredita u evrima i dinarima) 

e) žiranti - ako banka traži žirante, a vi ne možete da ih nađete, neće vam biti odobren kredit. Obično se traže za skuplje automobile. 

f) starost vozila - npr. zbir starosti vozila i period otplate ne može da bude veći od 12 godina. Maksimalan rok otplate kredita obično je 6 ili 7 godina, što znači da auto ne sme da bude stariji od 5 ili 6 godina.

Dokumenta neophodna za odobrenje kredita

Ne traže sve banke ista dokumenta, ali obično su to: 

- profaktura prodavca (ili kupoprodajni ugovor)

- potvrda o stalnom zaposlenju

- obračunski list plate za prethodna tri meseca

- izvod banke za prethodna tri meseca o prometu na tekućem računu

- popunjen i overen obrazac administrativne zabrane

- fotokopija radne knjižice

- potpisana saglasnost klijenta za pristup kreditnom birou

Da li moram da prebacim svoj račun u banku od koje uzimam kredit?

Kod mnogih banaka to nije obavezno, ali neke banke nude nižu kamatu svojim klijentima, tj. onima koji imaju otvoren račun kod njih, tako da se često isplati da prebacite svoj račun u banku u kojoj ste našli najpovoljniju ponudu. 

Sa druge strane, tu su i one banke koje insistiraju da prebacite račun kod njih bez davanja ikakvih povoljnosti.

Da li da prvo tražim auto ili najpovoljniji kredit?

Istovremeno počnite sa traženjem vozila i sa upoređivanjem ponuda banaka. To je jedini način da se u istom trenutku poklope najbolje vozilo i najbolji kredit. 

Poređenje kredita

Pre donošenja konačne odluke stavite na papir sve uslove kredita, tj. pokušajte što približnije da odredite koliko će vas automobil na kraju ukupno koštati. To je najlakše uraditi poređenjem EKS (efektivne kamatne stope).

Šta je to EKS?

Efektivna kamatna stopa pokazuje koliko će vas na kraju koštati kredit - pored osnovne (nominalne) kamatne stope (na godišnjem nivou), u njen obračun ulazi i iznos raznih naknada i provizija koje će vam banka naplatiti. 

Na primer, (nominalna) kamatna stopa na kredit je 10%, ali kada se uračunaju i drugi troškovi koje ćete takođe morati da platite, efektivna kamatna stopa biće 15%.

Banke moraju da vam daju EKS kada se raspitujete o svim uslovima kredita. 

Da li da uzmem kredit u dinarima ili u evrima?

Ovu temu smo obradili u posebnom tekstu – možete ga pročitati klikom na ovaj link.

Šta ako banka ne želi da mi odobri kredit zato što je auto suviše star?

Postoji rešenje – keš kredit. Sve o prednostima i manama keš kredita pročitajte klikom na ovaj link.

Procedura uzimanja auto kredita u praksi

Internet sajtovi banaka nude dosta informacija, ali je ipak neophodno lično posetiti banku kako biste dobili sve informacije. U zavisnosti od broja banaka koje želite da obiđete, za ovu „operaciju“ trebaće vam i dva-tri dana.

Pre nego što počnete da obilazite banke:

- napravite listu poslovnica u koje ćete ići, kako biste potrošili što manje vremena u putu

- napravite spisak pitanja na koja želite odgovor

- ponesite svesku i olovku kako biste zapisali sve odgovore, predloge, sugestije i savete bankarskog službenika. Ne žurite i sve detaljno zapišite. Ne zavaravajte se mišlju da ćete uspeti da zapamtite najvažnije detalje

- naoružajte se strpljenjem, pošto ćete verovatno dugo čekati na red

Kada stignete u banku, dok sedite za stolom sa službenikom banke koji vam objašnjava koji kredit možete da dobijete i pod kojim uslovima, ne klimajte glavom ako vam APSOLUTNO SVE nije jasno! 

Time ne činite uslugu ni sebi, ni bankarskom službeniku kod kojeg ćete možda za nekoliko dana ponovo doći sa istim pitanjima. Zato pokušajte da pre ulaska u banku dođete do što više informacija telefonom i uz pomoć internet sajta banke. 

Kada prikupite sve podatke i dokumentaciju sa ponudama više banaka, sedite i napravite detaljno poređenje. Zatražite i savet nekoga ko se više razume u tu problematiku. Ukoliko vam nešto i dalje nije jasno, ne ustručavajte se da pitate banku.

Kada izaberete najbolju ponudu, pre zaključenja ugovora tražite od banke nacrt ugovora kako biste se upoznali sa svojim budućim obavezama. Kada ugovor potpišete, to znači da prihvatate sve uslove i obaveze koji su u njemu navedeni.

U slučaju da banka izmeni neke od uslova nakon zaključenja ugovora, u obavezi je da vas o tome obavesti najmanje 15 dana pre početka primene tih izmena, što važi i za korekciju kamatnih stopa kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom – tada treba da dobijete i novi plan otplate kredita. 

Imam li pravo da ugovor ponesem kući i detaljno pročitam?

Da. Prema članu 10 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banka (ili lizing kuća) „dužna je da u svojim poslovnim prostorijama, i to najkasnije 15 dana pre njihove primene, obezbedi da se korisnik upozna sa opštim uslovima poslovanja na srpskom jeziku, da mu pruži odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na primenu ovih uslova u vezi sa određenom finansijskom uslugom, kao i da mu, na njegov zahtev, u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka dostavi te uslove“.

Šta ako prestanem da plaćam auto kredit ili lizing?

Ovu temu smo obradili u posebnom tekstu – možete ga pročitati klikom na ovaj link.

Šta ako mi neko ukrade automobil koji sam uzeo na kredit?

Ukoliko automobil nije kasko osiguran, moraćete da nastavite da plaćate rate. Ukoliko je bio kasko osiguran, osiguravajuća kuća će banci isplatiti odštetu i time se završava čitava priča.

Po kojem kursu se otplaćuje kredit?

Bez obzira što ste uzeli kredit u evrima ili nekoj drugoj valuti, rate plaćate u dinarima i to po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije (www.nbs.rs). Po istom kursu vam banka i daje kredit.

Međutim, vlasnici automobila koji su kredit uzeli pre pre 5. decembra 2011. godine, tj. pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, rate plaćaju po prodajnom kursu banke od koje su uzeli kredit. Oni imaju pravo da upute banci zahtev za promenu tipa kursa, ali banka to ne mora da prihvati.

Šta ako dođem do veće količine novca i želim da otplatim kredit odjednom?

Imate pravo da u svakom trenutku (u potpunosti ili delimično) izvršite svoje obaveze iz ugovora o kreditu, a tada imate pravo na umanjenje ukupne cene kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora.

Dakle, ako se odlučite za prevremenu otplatu, banka može da vam naplati (obračunatu i dospelu) kamatu samo do trenutka prevremene otplate kredita.

 

Šta ako dobijete otkaz, a morate da otplaćujete kredit?

Veliki dug i ostanak bez posla - ovo je scenario iz pakla. Međutim, postoji način da se zaštitite, a zove se osiguranje u slučaju nemogućnosti vraćanja kredita.
 
Dobijanje otkaza je veliki stres, naročito ukoliko morate da otplaćujete kredit. Obzirom da ekonomska situacija nije sjajna, mnoga radna mesta su pod rizikom. Na sreću, postoji rešenje - osiguranje kredita. Kao i svako drugo osiguranje, ono vas štiti od iznenadnih finansijskih udara ili gubitaka, ali ga treba i platiti.
 
Koliko košta?
 
Cene osiguranja se razlikuju od zavisnosti od raznih faktora – visine i vrste kredita, roka otplate, vrste pokrića... Na primer, ako uzimate dinarski kredit od 450.000 dinara na pet godina, osiguranje će vas koštati 33.700 dinara.
 
Mnoge banke imaju ugovore sa određenim osiguravajućim kućama, pa se kod njih dobijaju povoljniji uslovi.
 
Da li mora da se plati odjednom ili može kroz rate?
 
Osiguranje možete da platite odmah, ali obzirom da već uzimate kredit, možete i troškove osiguranja da plaćate kroz rate.
 
Od čega štiti?
 
Osiguranje kredita štiti od raznih rizika, kao što su:
 
- nezaposlenost (dobijanje otkaza)
- bolovanje (privremena sprečenost na rad)
- trajni invaliditet usled nezgode (npr. preko 60%)
- smrt usled nezgode
 
Međutim, neke osiguravajuće kuće nude pakete, pa korisnik kredita, na primer, može da se zaštiti od:
 
- Bolovanja i nezaposlenosti
- Smrti usled nezgode i invaliditeta usled nezgode
- Smrti usled nezgode, invaliditeta usled nezgode i bolovanja
- Smrti usled nezgode, invaliditeta usled nezgode, bolovanja i nezaposlenosti
 
Koliko dugo štiti?
 
Uslovi se razlikuju u zavisnosti od osiguravajuće kuće.
 
Na primer, jedna osiguravajuća kuća pokriva 12 rata u kontinuitetu u slučaju da ste vi sprečeni da zarađujete. Ovu mogućnost možete da iskoristite neograničen broj puta tokom otplate kredita, ali samo pod uslovom da između dva perioda kada osiguravajuća kuća plaća kredit umesto vas prođe najmanje 12 meseci.
 
Međutim, druge osiguravajuće kuće pokrivaju plaćanje rata samo do šest meseci u kontinuitetu, a ukupno 12 rata tokom trajanja kredita.
 
Stoga prilikom biranja najpovoljnijeg kredita obratite pažnju i na uslove osiguranja kredita. Možda razlika u ceni neće biti velika, ali razlika u tome koliko ste zaštićeni od gubitka posla, bolesti ili invaliditeta hoće.
 
Postoje li neka ograničenja?
 
Ograničenja postoje i vrlo su ozbiljna. Razlikuju se u zavisnosti od osiguravajuće kuće, a na vama je da proverite sve uslove pre potpisivanja ugovora. Na primer, ovo osiguranje ne mogu da uzmu:
 
- zaposleni u STR (samostalna trgovinska radnja)
- zaposleni u SZR (samostalna zanatska radnja)
- zaposleni u drugim preduzetničkim firmama
- zaposleni koji su članovi porodice poslodavca
 
Kod nekih osiguravajućih kuća osiguranje ne pokriva kredit u slučaju gubitka posla u prvih 60 dana od potpisivanja ugovora. Dakle, saznate li da vam se sprema otkaz za manje od dva meseca (ili tri, u zavisnosti od uslova), uzimanjem kredita uz ovo osiguranje nećete prevariti sistem.
 
Šta u slučaju smrti korisnika kredita?
 
Ukoliko je u uslovima osiguranja navedeno da pokriva i slučaj smrti korisnika kredita, osiguravajuća kuća u potpunosti preuzima dug prema banci, što znači da su članovi porodice preminulog oslobođeni dugovanja.
 
Da li je kod nekih kredita ovo osiguranje obavezno?
 
Da, postoje krediti kod kojih je plaćanje osiguranja obavezno i uključeno u rate, tj. efektivnu kamatnu stopu.
 
Promena okolnosti
 
Korisnik kredita koji je uzeo osiguranje kredita u obavezi je da osiguravajućoj kući pismeno prijavi sve okolnosti značajne za procenu njegove rizičnosti. U slučaju da to ne uradite ili date netačne podatke, osiguravajuća kuća ima pravo da raskine ugovor ili da poveća cenu osiguranja u skladu sa većim rizikom.
 

Šta ako prestanem da plaćam auto kredit?

Scenario u ovom slučaju razlikuje se od slučaja do slučaja, ali suština je u tome da će banka iskoristiti sva ugovorena sredstva obezbeđenja.
 
Instrumenti obezbeđenja u velikoj meri zavise od visine kredita, tj. vrednosti automobila koji kupujete. Što je vozilo skuplje, banka će želeti bolje da se osigura za slučaj da vi prestanete da plaćate rate.
 
Na primer, neke banke za automobile jeftinije od 7.000 evra ne traže kasko osiguranje, žirante, pa čak ni zalogu.
 
- žirant: u slučaju da prestanete da plaćate rate kredita, banka će vaš dug nastaviti da naplaćuje od žiranta. Žiranti se obično ne traže za „jeftinije“ (npr. manje od 7.000 evra) automobile
 
- zaloga: slično kao hipoteka na stan. Ukoliko prestanete da plaćate rate, banka ima pravo da vam oduzme automobil
 
- kasko osiguranje: u slučaju da automobil bude ukraden ili uništen u saobraćajnoj nesreći ili na bilo koji drugi način, banka će dobiti odštetu od osiguravajuće kuće. Vi ne morate više da plaćate rate, ali ostajete i bez vozila i bez do tada uplaćenog novca, osim ukoliko nešto ne pretekne nakon što banka namiri svoja potraživanja
 
Kako će banka reagovati na prestanak plaćanja?
 
Po ovom pitanju ne postoji standard. Možda ćete prvo biti opomenuti telefonom, a možda će vam prvo stići pismeno upozorenje. Najbolje je da ne ignorišete pozive i upozorenja, već da pokušate da napravite neki dogovor. Ukoliko ih ignorišete, uskoro će uslediti brojni telefonski pozivi, a možda i lične posete ljudi zaposlenih u agenciji koju je vaša banka angažovala da joj pomogne pri naplati dugovanja.
 
Da li banka ima pravo da „proda“ moj dug agenciji za naplatu potraživanja?
 
Ne, danas je protivzakonito da banka vaš kredit „proda“ agenciji specijalizovanoj za naplatu potraživanja. Međutim, to je bilo moguće do decembra 2011. godine, od kada je u primeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ukoliko je vaš kredit prodat „prodat“ pre ovog datuma, jedinu zaštitu možete da potražite sudskim putem.
 
Sa druge strane, dozvoljeno je da banka angažuje agenciju kao pomoć pri naplati dugovanja. To znači da zaposleni u ovim agencijama imaju pravo da vam šalju upozoravajuća pisma, imejlove ili SMS poruke, da vas zovu na fiksni ili mobilni telefon, pa čak i da vas lično posete kako bi tražili da platite dug.
 
Mnogi dužnici se žale da ih agencije uznemiravaju, te da kontaktiraju čak i njihove komšije, čime ih dovode u neprijatnu situaciju. U agencijama kažu da su to retki slučajevi, do kojih dolazi samo kada dužnici odbijaju bilo kakav dogovor ili kontakt sa njihovim zaposlenima.
 
Da li banka ima pravo da ustupi moj kredit drugoj banci?
 
Da. Banka sme da ustupi vaš kredit isključivo drugoj banci, pri čemu zadržavate sva prava iz ugovora koji ste zaključili s prvom bankom. Druga banka ne sme korisnika da dovede u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji bi imao da kredit nije ustupljen, niti može od njega da zahteva dodatne troškove.
 
Kako se ponašati u takvim situacijama?
 
- ne ignorišite pozive službenika banke ili agencija za naplatu
 
- pokušajte da nađete zajedničko rešenje sa bankom; na primer, možda će banka pristati da vam produži period otplate ili da se otplata pauzira na nekoliko meseci. U oba slučaja ćete na kraju platiti više, ali bar ste dobili na vremenu
 
- ukoliko sačekate da dođe do sudskog procesa situacija će se samo zakomplikovati: nagomilaće vam se rate, banka će vam uračunati i zateznu kamatu zbog kašnjenja, a moraćete da platite i sudske troškove. Na kraju može da dođe do oduzimanja automobila i plenidbe druge imovine kako bi se pokrili svi troškovi

Kome da se žalim na rad banke?

Ukoliko smatrate da vas je banka oštetila, postoji jasna procedura koju morate da ispoštujete da biste došli do pravde.
 
Prvi korak je da se direktno obratite bankarskom službeniku i objasnite problem. Ukoliko usmenim putem ne uspete da dođete do rešenja, treba da uputite pismeni prigovor. Banka je u obavezi da vam odgovori u roku od trideset dana. Ukoliko ne odgovori u tom roku ili ste nezadovoljni odgovorom, sledi obraćanje Narodnoj banci Srbije.
 
Dakle, Narodnoj banci Srbije (www.nbs.rs) žalite se tek nakon usmenog i pismenog obraćanja banci od koje ste uzeli kredit.
 
Na koju adresu poslati prigovor?
 
Prigovor Narodnoj banci Srbije – Centru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, možete uputiti u pismenoj formi na adresu:
 
• NARODNA BANKA SRBIJE Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Poštanski fah 712,
• ili elektronskim putem na imejl adresu: zastita.korisnika@nbs.rs 
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Informativnom centru Narodne banke Srbije na telefon 0800/111-110 (poziv je besplatan).
 
Sadržaj prigovora
 
Prigovor treba da bude jasan i konkretan - detaljno objasnite problem uz navođenje svih neophodnih podataka. Obavezno pošaljite i kopiju pismenog prigovora koji ste poslali svojoj banci, kao i kopiju odgovora ako ste ga dobili. Pošaljite i kopije druge dokumentacije (ugovor, plan otplate...).
 
Reakcija NBS
 
Narodna banka Srbije (NBS) će u roku od osam dana zatražiti od vaše banke da se izjasni po pitanju prigovora (osim ukoliko nije potpuno jasno da je došlo do kršenja propisa/zakona).
 
Ukoliko NBS na osnovu odgovora banke proceni da je moguće mirno rešenje spornog odnosa, obavestiće vas da možete da podnesete predlog za posredovanje, što znači da treba da podnesete predlog za pokretanje postupka posredovanja pred Narodnom bankom Srbije. Ovaj postupak se sprovodi isključivo uz saglasnost obe strane i besplatan je - nema nikakvih troškova.
 
Za više informacija u vezi sa postupkom posredovanja u Narodnoj banci Srbije možete se obratiti Informativnom centru Narodne banke Srbije na telefon 0800/111-110 (poziv je besplatan). Postupak posredovanja organizuje se u prostorijama Narodne banke Srbije u Beogradu, Nemanjina br. 17.
 
Ukoliko ne dođe do dogovora, ostaje vam samo mogućnost tužbe.

Šta je to kreditni biro?

Pre nego što vam odobri kredit, banka ima obavezu da proceni vašu kreditnu sposobnost i skoriju kreditnu istoriju, kako bi utvrdila da li ćete uopšte biti u stanju da otplaćujete kredit i da li ste rizičan dužnik. 
 
Kreditni biro je centralni nacionalni registar podataka o dugovanjima pravnih i fizičkih lica, u kojem se nalaze i podaci o urednosti izmirivanja njihovih obaveza. Podatke o svojim klijentima dostavljaju sve banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, državne agencije i fondovi.
 
Obzirom da većina institucija svakodnevno dostavlja podatke, Kreditni biro ima veoma ažurnu bazu.
 
Da bi banka dobila vaše podatke iz Kreditnog biroa, mora da dobije vašu saglasnost. Troškove od xyxy dinara snosite vi. Međutim, ukoliko vi sami želite da proverite svoje podatke, možete to uraditi preko ovog internet sajta www.kreditnibiro.com i to besplatno.
 
Koji podaci se nalaze u Kreditnom birou?
 
U Kreditnom birou se nalaze podaci o zaduženjima i finansijskim obavezama građana kao što su:
 
- obaveze po tekućem računu
- kreditne kartice
- kredit
- lizing
- da li ste nekome žirant
- urednost izmirivanja tekućih obaveza
- eventualna sporna potraživanja
- iznos i vreme trajanja neizmirenih obaveza
 
Dakle, na osnovu izveštaja iz Kreditnog biroa, banka može da vidi da li ste redovno plaćali prethodne kredite, da li trenutno koristite neki kredit ili imate neko dugovanje i da li ste nekome žirant, što znači da postoji rizik da se na vas prebaci obaveza plaćanja tuđeg kredita.
 
Koliko dugo se čuvaju podaci o kašnjenju u plaćanju?
 
Ovi podaci se čuvaju tri godine nakon izmirenja ugovorenih obaveza, što znači da će sledeće tri godine banke i lizing kuće biti veoma sumnjičave prema vama ukoliko zatražite kredit ili lizing. Šta ako su moji podaci u Kreditnom birou netačni? U tom slučaju, treba da podnesete reklamaciju popunjavanjem Zahteva za ispravku ili dopunu podataka, nakon čega je finansijska institucija odgovorna za unos pogrešnih podataka u obavezi da u roku od 15 dana obavi izmenu.

Rečnik termina vezanih za kredite

Žirant - žirant je osoba koja garantuje da će nastaviti da otplaćuje rate za vaš automobil u slučaju da vi ostanete bez posla ili na drugi način budete sprečeni.
 
Kasko osiguranje vinkulirano u korist banke - vi plaćate klasično kasko osiguranje, kroz rate kredita ili posebno, a u slučaju da napravite totalnu štetu na vozilu ili ono bude ukradeno, odštetu će dobiti banka.
 
Kamata je nadoknada koju plaćate banci zato što vam je pozajmila novac.
 
Kamatna stopa je procentualni iznos cene kredita i izkazuje se u procentima. Kada se kaže kamatna stopa, obično se misli na nominalnu kamatnu stopu.
 
Efektivna kamatna stopa ili EKS predstavlja stvarnu cenu kredita, pošto pored nominalne kamatne stope uključuje i razne troškove koji padaju na teret klijenta:
 
- trošak obrade zakona
- godišnju proviziju na ime naknade za administriranje kredita
- osiguranje kredita
- trošak otvaranja i vođenja računa ako je to uslov za odobravanje kredita
- trošak pristupa kreditnom birou
- trošak upisa založnog prava
 
Zahvaljujući EKS moguće je lakše upoređivanje kredita, te prilikom traženja najbolje ponude u banci obavezno tražite i efektivnu kamatnu stopu. Generalno, što je EKS niža - kredit je povoljniji. Ipak, mogu da se jave i drugi troškovi koji neće biti uključeni u EKS, kao što su procena vrednosti vozila, izdavanje raznih uverenja i potvrda, itd.
 
Fiksna kamatna stopa znači da se visina kamatne stope određuje prilikom potpisivanja ugovora i da ne može naknadno da se menja. Fiksna kamatna stopa predstavlja najmanji rizik za korisnika kredita, ali je često u startu nepovoljnija.
 
Varijabilna (promenljiva) kamatna stopa znači da banka ima pravo da promeni visinu kamate u skladu sa određenim uslovima. Varijabilna kamatna stopa obično se sastoji iz dva dela:
 
a) marže banke, što predstavlja fiksni deo kamatne stope
b) referentne kamatne stope (EURIBOR, LIBOR), što predstavlja promenljivi deo kamatne stope
 
Dakle, banka nema pravo da povećava zaradu (maržu) po svom nahođenju (kao što je to ranije bio slučaj), već kamatna stopa može da raste samo u slučaju da dođe do promene EURIBOR-a ili LIBOR-a, a na njihovo kretanje banka od koje ste uzeli kredit nema uticaj.
 
Na primer, 6M BELIBOR + 5,50%.
 
EURIBOR i LIBOR su međubankarske stope koje određuju po kojoj ceni banke jedna drugoj pozajmljuju novac. Dakle, ako poskupi cena pozajmljivanja novca na međunarodnom tržištu, banka od koje ste vi uzeli kredit povećaće i vašu kamatu.
 
BELIBOR je kamata po kojoj vodeće srpske banke pozajmljuju novac (dinare) jedna drugoj. Ono što su EURIBOR i LIBOR za kredite u evrima, BELIBOR je za kredite u dinarima.
 
Interkalarna kamata - to je kamata koja se obračunava za vreme od početka korišćenja kredita, tj. od trenutka odobrenja kredita, pa do trenutka plaćanja prve rate.
 
Zatezna kamata - ukoliko na vreme ne uplatite kamatu, banka ima pravo da vas novčano kazni zateznom kamatom.
 
Zaloga je pokretna imovina u vlasništvu korisnika kredita koja služi kao obezbeđenje duga. Dakle, ako prestanete da otplaćujete kredit, banka može da vam oduzme automobil.
 
Kreditni biro je centralni nacionalni registar podataka o dugovanjima pravnih i fizičkih lica i o njihovoj urednosti u izmirivanju obaveza. Podatke o svojim klijentima dostavljaju sve banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, državne agencije i fondovi.
 
Anuitet - to je drugo ime za ratu koju plaćate tokom otplate kredita.
 
Plan otplate kredita je ugovorena dinamika otplate glavnice i kamate po kreditu.
 
Valutna klauzula – iako ste uzeli kredit u evrima, rate ipak plaćate u dinarima, ali se banke od mogućeg gubitka zarade zbog promene kursa evra štite valutnom klauzulom. Dakle, ako poraste vrednost evra u odnosu na dinar, vama će se povećati rata kredita.
 

Autor: tim sajta Polovni automobili

Saveti na e-mail

Prijavi se na našu mejling listu. Prati preko mejla najnovije savete sa našeg sajta.

Ocena:

4.3
Komentara: 9
Pregleda: 50952
   

Komentara: 9 | Pregleda: 50952

Dopadaju ti se saveti?
Prijavi se da ih dobijaš na e-mail.

Dejan

Da li mogu dobiti kredit za kupovinu polovnog automobila ukoliko radim za preduzetnika cija firma postoji godinu i po dana a ja prakticno od samog pocetka radim za nju?

Odgovori

Polovni Automobili

O tome odlučuje banka.

dejan

ako ja radim u inostranstvo dali mogu dobiti kredit u srbiju

Odgovori

Polovni Automobili

Pitajte banku.

miodrag marinkovic

Šta u slučaju smrti korisnika kredita? Ukoliko je u uslovima osiguranja navedeno da pokriva i slučaj smrti korisnika kredita, osiguravajuća kuća u potpunosti preuzima dug prema banci, što znači da su članovi porodice preminulog oslobođeni dugovanja. ______________________ pitanje, ako vlasnik podignutog iznosa umre, nemoguce je da banka oprasta dug, pogotovo ako uzimate auto na lizing tj otplatu u tom slucaju banka ce sigurno oduzeti auto a rate blokirati tako da porodica nece morati nastaviti da placa rate, ali nece ni auto dobiti! jesam li u pravu?!

Odgovori

miodrag marinkovic

Šta ako mi neko ukrade automobil koji sam uzeo na kredit? Ukoliko automobil nije kasko osiguran, moraćete da nastavite da plaćate rate. Ukoliko je bio kasko osiguran, osiguravajuća kuća će banci isplatiti odštetu i time se završava čitava priča. _____________________ niste mi jasni?! dakle a sta je sa otplatama koje sam otplacivao recimo 20 meseci a banka od kaska podigla keš od osiguranja a vi bez auta?! hmm malo dosta nelogicno pa cemu onda kasko ako vam banka od osiguranja uzme novac uzme da NAS kao vlasnike automobila isplati nastalu stetu jer MI placamo kasko osiguranje bas zbog toga a ne banka! dosta nelogicni zakon banke i osiguranja u ovom slucaju imam osecaj da banke i osiguranja rade jedna sa drugim i podele plen na pola a VI bez auta ostanete!

Odgovori

Picasso

Ako uzmes auto na kredit I ukradu ga kasko ce ga isplatiti tebi her vlasnik auta si to a new banka,znaci banka u papirima need postoji nigde.A Ako je auto na lizing tell onda naplacuje banka jer je on vlasnik dok se auto be otplati u potpunosti

nikola zoraja

kakvi su uslovi za pravna lici,tj. da li pravna lica mogu dobiti kredit.

Odgovori

kelvin smith

Trebam komentar za automobilski kredit