Budi u toku sa najnovijim obaveštenjima na sajtu

Poštovani,
Odvojite par minuta i pomozite nam da unapredimo sadržaj na našem sajtu.
Želite li da učestvujete u anketi i pomognete u unapređenju?

Zabrana kombi prevoza – o čemu je u stvari reč?

Udruženje kombi prevoznika održalo je 7. februara protestnu vožnju beogradskim ulicama i zatražilo da se odloži primena „Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju“, pošto bi tako praktično ostali bez posla. Pošto mnogima nije u potpunosti jasno zašto im se zabranjuje da rade, pokušaćemo da odgovorimo na najčešća pitanja.

Kada zabrana počinje?

Zabrana počinje 12. februara.

Kome će biti zabranjeno da prevozi putnike?

Onima koji prevoz obavljaju kombijima sa 9 ili manje sedišta, uključujući i sedište vozača, ali i onima sa kombijima sa više sedišta koji prevoz, između ostalog, obavljaju „od vrata do vrata“.

Zašto je problematičan broj sedišta?

Zato što je po Zakonu zabranjeno putničkim vozilom obavljati javni prevoz, a putničkim vozilom se smatra vozilo koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača. Drugim rečima – osam mesta za putnike.

Inače, Zakon definiše sledeće:

1) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača

2) putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača

Ponavljamo, po Zakonu, zabranjeno je putničkim vozilom obavljati javni prevoz. Dakle, mogu i dalje da se koriste kombiji, ali moraju da imaju više od devet mesta za sedenje, uključujući i vozačko mesto, pošto se tada praktično smatraju autobusom (minibusom).

Šta je još problematično?

Zakon kaže i sledeće:

„Domaći ili međunarodni prevoz, koji putničkim vozilom ili autobusom obavlja domaće, odnosno strano lice koje nema svojstvo prevoznika, a koji se obavlja dva ili više puta tokom dana, nedelje ili meseca, na istom ili sličnom prevoznom putu ili se lica koja se prevoze ukrcavaju ili iskrcavaju na autobuskim stajalištima ili na istim ili sličnim mestima ukrcavanja ili iskrcavanja, i lica koja se prevoze nisu u srodstvu sa licem koje upravlja vozilom smatra se javnim prevozom koji je ovim zakonom zabranjen“.

Ukratko, ako niste registrovani kao prevoznik, ne smete da se bavite javnim prevozom. Nećemo da ulazimo u logiku ovakve definicije; to je već posao za pravnike...

Zakon dalje kaže:

Javnim prevozom, koji je zabranjen ukoliko niste registrovani kao prevoznik, smatraće se „naročito“ i:  

1) prevoz za koji je naplaćena usluga prevoza;
2) prevoz koji se obavlja na relacijama na kojima postoji linijski prevoz;
3) prevoz više od pet lica, uključujući i vozača;
4) prevoz „od vrata do vrata”;
5) prevoz koji se obavlja na osnovu javnog oglašavanja;
6) ako lice koje upravlja vozilom (vlasnik ili korisnik vozila) nije u mogućnosti da iz sopstvenih prihoda, odnosno prihoda ostvarenih po osnovu rada, socijalnih ili penzijskih primanja finansira iznos troškova za gorivo koje je utrošeno za razliku broja pređenih kilometara u trenutku vršenja inspekcijske kontrole i broja pređenih kilometara evidentiranih u zapisniku o poslednjem tehničkom pregledu.

Šta je sa legalnim, registrovanim kombi prevoznicima?

Član 96. Zakona kaže da:

„Domaćem prevozniku zabranjeno je obavljanje međunarodnog linijskog, posebnog linijskog i vanlinijskog prevoza putničkim vozilom. Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje međunarodnog linijskog, posebnog linijskog i vanlinijskog prevoza putničkim vozilom“.

Dakle, pošto se putničkim vozilom smatra kombi sa najviše 9 mesta, uključujući i vozača, takvim kombijem ne sme da se voze gore navedene „ture“. Dozvoljeno je isključivo kombijima sa više od 9 mesta, uključujući i vozača, koji se stoga smatraju autobusima.

I do sada prevozili nelegalno, ali im se gledalo kroz prste?

U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kažu da je ovakva vrsta kombi prevoza i prethodne dve decenije bila nelegalna, a da je prevoznicima bilo ostavljeno godinu i po dana od donošenja novog Zakona da se pripreme za početak njegove primene.

Kombi prevoznicima bilo je ostavljeno godinu i po dana da se prilagode novim uslovima

Naime, „Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju“ objavljen je u Službenom glasniku, br. 68/2015, od 04.08. 2015. godine, čije je stupanje na snagu propisano za 12.08. 2015. godine, ali je početak primene odložen za 18 meseci od dana stupanja na snagu, tj. za 12. februar 2017. godine.

Kako će funkcionisati kontrola u praksi?

Zaustavi li saobraćajna policija kombi sa npr. sedam putnika, a kombi je u vlasništvu fizičkog lica i nije registrovan za javni prevoz, vozač može da tvrdi da nije reč o plaćenom prevozu, već da se jednostavno grupa prijatelja negde zaputila ili npr. da zajedno idu na posao i dele troškove za gorivo.

Pritom svi putnici podrže objašnjenje vozača – dakle, i putnici i vozač kažu da nema plaćanja vožnje. Kako će u takvim situacijama reagovati policija ili inspekcija, ostaje da se vidi.

Šta kaže „država“?

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, rekla je novinarima, između ostalog, da:

  • kombi prevoznici očekuju da se nađu u zakonu i da mogu legalno da obavljaju tu vrstu prevoza koja ne postoji nigde u svetu, a nije ni bezbedna, pošto ne postoji red vožnje, ne zna se ko vas vozi, ni kakve dozvole ima, nemaju tahografe, pa ne može da se utvrdi da li je vozač odmoran
  • se njihov broj ne može tačno utvrditi, pošto ima registrovanih oko 40.000 kombija, a osam do deset preduzeća se bavi samo tom vrstom prevoza
  • su to uglavnom preduzeća koja nisu registrovana za obavljanje takve vrste kombi prevoza, već su to, npr. turističke ili organizacije registrovane za razne delatnosti, pa obavljaju i kombi prevoz

Da li tahografi mogu da se ugrade u ove kombije?

Nadležni kao jedan od problema navode i činjenicu da ova vozila nemaju tahografe, tako da se ne može utvrditi da li je vozač imao odgovarajući odmor između vožnji.

Naravno, tahografi mogu da se ugrade i da se tako sprovodi kontrola, ali to ne menja gore navedeni problem po pitanju broja sedišta, tj. definicije putničkih vozila, što znači da ne mogu da se koriste legalno u javnom prevozu čak i ako bi se ugradili tahografi.

Mogu li „problematični“ kombiji da se registruju kao taksi i tako nastave svoj posao?

Ne mogu, zato što „Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju“ kaže sledeće:

Taksi prevoz obavlja se fabrički proizvedenim putničkim vozilom koje ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata. Putničkim vozilom kojim se obavlja taksi prevoz zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza. Postoje i druga ograničenja koja nećemo sada navoditi.

Postoji li drugo rešenje?

Jedino rešenje je da se izmeni Zakon, tako da se dozvoli putničkim vozilima, tj. „problematičnim kombijima“ da obavljaju javni prevoz.

Zašto registrovani (legalni) kombiji (minibusevi) ne bi mogli da voze „od vrata do vrata“?

Ne mogu zbog Člana 79. (skraćena verzija):

„Vanlinijski prevoz obavlja se na osnovu putnog lista i pismenog ugovora zaključenog između prevoznika i korisnika prevoza, odnosno privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koji posreduje u zaključivanju ugovora o prevozu kojim se utvrđuje naročito prevozni put sa utvrđenim polazištem i odredištem, vreme početka obavljanja prevoza, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika i cena prevoza.

Ugovor iz stava 1. ovog člana koji je prevoznik zaključio sa fizičkim licem, koje nije preduzetnik, mora biti overen kod organa nadležnog za overu. U vanlinijskom prevozu prevoznik može za jednu vožnju zaključiti samo jedan ugovor koji mora biti numerisan i zaključen samo sa jednim korisnikom.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u vanlinijskom prevozu vrši se samo na mestima koja su utvrđena ugovorom iz stava 1. ovog člana, na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje i moguće bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje.

Prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz ne mogu ukrcavati i iskrcavati putnike na autobuskim stajalištima.  Ugovor na osnovu koga se obavlja vanlinijski prevoz mora biti sačinjen čitko i zaključen i overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu“.

Kako će da se prevoze radnici, učenici, sportisti?

  • Član 84. kaže da:

„Poseban linijski prevoz je prevoz radnika iz mesta stanovanja na posao i sa posla, kao i đaka i studenata iz mesta stanovanja do škole i iz škole, sa posebnim identifikacionim voznim ispravama, koji se obavlja na osnovu pismenog ugovora i spiska putnika i bez primanja drugih putnika.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana, koji mora biti numerisan, utvrđuje se naročito prevozni put sa utvrđenim polazištem i odredištem, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika, plan obavljanja prevoza i cena prevoza.

U svakoj pojedinačnoj vožnji kojom se izvršava ugovor o posebnom linijskom prevozu, autobusom se mogu prevoziti samo radnici, đaci, odnosno studenti korisnika prevoza sa kojim je zaključen ugovor (određenog privrednog subjekta, određene organizacije, određene ustanove i dr.)“.

  • Član 138. kaže da:

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, može vršiti prevoz za sopstvene potrebe, bez naplate usluge prevoza, i to:

1) prevoz svojih zaposlenih,
2) prevoz članova porodice zaposlenih za odlazak na odmor ili rekreaciju,
3) prevoz lica za potrebe obavljanja svoje delatnosti.

Poljoprivrednik može vršiti domaći prevoz za sopstvene potrebe, bez naplate usluge prevoza i to članova porodičnog poljoprivrednog domaćinstva i lica za potrebe obavljanja svoje delatnosti.

  • Član 139. kaže da:

Prevozom za sopstvene potrebe, u smislu ovog zakona, smatra se i prevoz lica koji vrše:

1) pravna lica koja imaju svoja odmarališta kada prevoze svoje goste;
2) ustanove u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite kad prevoze pacijente, odnosno korisnike;
3) ustanove u oblasti kulture, obrazovanja i sportske organizacije kao i udruženja, zajednice i druge organizacije u tim oblastima, kada prevoze svoje učenike, studente, nastavno osoblje, odnosno svoje članove.

  • Član 140. kaže da:

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik može da vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe ako ima autobus ili putničko vozilo u vlasništvu ili u lizingu.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može da vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe ako ima autobus u vlasništvu ili u lizingu.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik može da vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe i autobusom uzetim u zakup, ako prethodno ispuni uslov iz stava 2. ovog člana.

Kada nema alternative...

Činjenica je da se širom Srbije mnogo putnika prevozi na „divlje“ u teretnim kombijima koji su amaterski prepravljeni u putničke, pa nemaju ni prozore, sigurnosne pojaseve i slično. Ovakva praksa je veoma opasna, pošto putnici mogu ozbiljno da nastradaju u slučaju udesa ili sletanja s puta.

Nažalost, takođe je činjenica da su mnogi delovi naše zemlje toliko finansijski uništeni, da građani koji „divljim“ kombijima putuju na posao ili na druga mesta jednostavno ne mogu da priušte regularan autobuski prevoz ili nemaju alternativu pošto se zbog malog broja putnika legalnim firmama ne isplati da na tim deonicama uspostavljaju svoje linije.

Zaključak

Možda smo propustili neku važnu činjenicu ili nešto pogrešno protumačili. Stoga vas pozivamo da date svoj komentar – naročito kombi prevoznike i udruženja. Možda još uvek postoji šansa da se napravi neki kompromis od kojeg će svi imati koristi?

Dragan Romčević

Ocena:

4.2
Komentara: 87
Pregleda: 91406
   

Komentara: 87 | Pregleda: 91406

Najčitaniji članci

Darko

Ocu da kupim putnicki kombi i da li smem u njega da prevozim alat limariju na galeriji oluke itd. Posto je putnicki Ili da ga registrujem kao tetetni kombi sa 6 sedista I da li je bolje na firmu ili na fizicko lice zbog transporta Hvala puno

Odgovori

Polovni Automobili

Na i u putničkom kombiju smete da prevozite sve što je po zakonu, odnosno ako je nešto na krovu da ne prelazi gabarite vozila preko onoga što je propisano. Što se tiče pitanja registracije na firmu ili na fizičko lice, zaista ne možemo da damo odgovor.

bogdanvic milos

ja rdim u njemackoj i ponekad samnom putuju moji prijatelji posrt imam kombi sa 7 sedista registrovan u njemackoj kako ce se zakonodavac odnositi prema men hvala

Odgovori

Velibior

Firma (d.o.o.) u svom vlasništvu ima objekte na teritoriji Rep. Srbije i odmarališta u instranstvu kao i turističku agenciju u Srbiji. Da li firminim kombijem 8+1 ima pravo prevoza svojih turista sa prostora Srbije do svojih odmarališta u inostranstvu - prevoz lica za sopstvene potrebe član 138. I 139. Zakona o prevozu putnika? I da li je potreban pečatiran spisak putnika vozaču? Unapred, veliko hvala na odgovoru.

Odgovori

srecko

lopovska drzava

Odgovori

Sale

Mislim da ce u kratko vreme biti privatizovan neki prevoznik(LASTA,NIS-EXPRES...) tj.poklonjen nekoj stranoj firmi i u dogovoru sa nasim vlastima mora da prilagode zakon kako bi se njima isplatilo da dodju ko onaj sa farmom svinja ...tj naterati ljude SAMO da idu busom.Videcemo uskoro.

Odgovori

goran

jednostavno resenje.... lepo pise dozvoljen prevoz npr.kulturno ometnickim drustvima.... registrujes kut,umj.drustvo i radis kao sto si radio i do sada

Odgovori

Zoran

Stvar je jasna. Ukinuti ogućnost običnim smrtnicima i otvoriti tržište stranim i domaćim prevoznicima, a zna se ko su vlasnici istih. Ovo je banana država, a u tom slučaju vladajuća garnitura su maj...ni koji primaju plate, primaju mito za zakone koje donose i uz to su neobrazovani sa kupljenim diplomama, bahati, prosti, jednom rečju dno dna. U nemačkoj je dozvoljen taksi prevoz sa kombijem. Lično sam se vozio s njim. Cena je ista kao sa običnim kolika od 5 sedišta plus 10 evra dodatak. Ima 4 reda sa po 2 sedišta. Ovo što priča primitivna ministarka je za onu većinu koja nikada nije bila van granica ove primitivne zemlje i zato nas drže u neznanju. Laž je da u EU nije dozvoljen "kombi" prevoz, odnosno prevoz od 6 do 9 putnika.

Odgovori

nebojsa

nije tacno da nigde ne postoji konbi prevoz ja sam tako registrova svoju radnju 2007godine pa posle 2 godine kupio autobus

Odgovori

nebojsa

nije mi jasno nek mi neko odgovori ja sam vlasnik putnickog vozili sa 8+1 jer ja smem da odem sa drustvom u inostranstvo

Nemanja

Takodje isto ja imam vita 8+1 isao sam sa drustvom na festivale delili smo troskove goriva i putarina sad nema nista od toga vise

zbinjen

imam registrovanu firmu za vanlinijski prevoz pored autobusa imam i kombi vozila sa 9 mesta koje koristim za prevoz manjih grupa gde se organizatoru ne isplati zakup autobusa, Da li neko zna sta je u tom slucaju dozvoljeno?

Odgovori

Mija

Moraće organizator malo više da se otvori za minibus :)

Aleksandar Spasojevic

Nisam neki ekspert ali manje vise mi je sve jasno.Jedina stvar koja mi nije jasna je ta:da li ja smem sa putnickim kombijem (8+1) koji se vodi na firmu u kojoj radim preci preko granice ako je u njemu gazda,7 nekih njegovih poslovnih partnera i ja kao vozac?Negde sam nasao da to nije dozvoljeno i da u slucaju kontrole moramo dokazivati ko su ti ljudi i da nije naplacen prevoz a koliko sam shvatio moguce je i oduzimanje vozila?

Odgovori

Dragan Romčević

Čeka se odgovor na to pitanje.

Rade Maric

sta se desava sa kombi vozilima koji se inajmljuju preko renta cara? kao fizicka lica ili kao pravno u dugorocnom najmu? hvala

Odgovori

Dragan Romčević

Na njih se ovo ne odnosi.

Ljupce

Ovako- muzicar sam. Imam kombi 8+1. Taj kombi smo svi zajednicki kupili, na nekog mora da se vodi, i naravno posto sam sef tog orkestra vodi se na mene. Posto cesto putujemo preko, zanima me da li ja smem da vozim te ljude, koji su ulozili zvoj novac u taj kombi? Imam uredan Ata-karnet, garantno pismo sa nasim imenima....

Odgovori

Dragan Romčević

Čeka se odgovor na to pitanje.

Kvisko

Još samo orkestar da registrujete i prijavite sve članove i vozilo na firmu. Ata karnet nema veze sa prevozom.

Svasta

A da li je ovo ustavno? Ministarstvo koje sada kaze da je to nelegalno je pre ove price izdalo dozvolu firmama za obavljanje prevoza putnika. Firma je placala sve obaveze drzavi i sada drzava kaze da su radili protivzakonito? Da se ne sete ti prevoznici da tuze drzavu pa da mi gradjani placamo greske?

Odgovori

Ivan

Ne daju nam: elektricne automobile normalan gradski prevoz gorivo po normalnim cenama da se putnickim kombijem voze putnici da se putnickim autom preveze ves masina da registrujemo normalno auto od 2140 kubika ne daju nam da platimo normalnu "ruparinu" (putarinu)

Dragan

Da li je legalan prevoz putnika automobilom sa 4+1 sedištem, od grada do grada?

Odgovori

Srecko

U zakonu pise ako naplacujes a nebavis se taksi prevozom NEMOZE

Dragan Romčević

Nije ako naplaćujete prevoz.

darkop@ns

Како НЕ може??? То није јавни превоз путника! Који закон ми брани да својим путничким аутомобилом (био он 4+1 или 8+1) повезем макар и потпуног странца и са њим до неке дестинације поделим трошкове путовања?

dzordz

darko, na zalost,ako vozis 6-og covek au vozilu automatski se smatras JPP ,tako zakon kaze..i to ej to.trebas u slucaju prijave da dokazujes da nisi bio komercijalni prevoznik.

Dragan

Da li se i kako moze registrovati taksi prevoz putnika od grada do grada, automobilom sa 4+1 sedistem,tako da to bude legalno?

darkop@ns

@dzordz Ја још увек нисам нашао члан Закона који каже да се превоз више од 5 путника путничким аутом сматра јавним превозом. Наведите, молим Вас, члан Закона...

darkop@ns

@dragan Закон јасно дефинише шта је такси превоз, а шта линијски превоз... Наравно, Вама као таксисти нико не може да забрани да четири путника возите од једног до другог града, ако су они спремни да изјаве да путују заједно, а да је вама таксиметар укључен, као и да имате све остале дозволе и документацију за обављање такси превоза...

ivan

sta je sa kombijima koji dolaze iz CH ,drzava Srbija sa tom drzavom ima potpisan sporazum o prevozu stvari i putnika bez dozvola ,kako ce se oni tretirati

Odgovori

Dragan Romčević

Mislite na to da kombi švajcarskih registracija registrovan na fizičko lice dovozi putnike i robu iz Švajcarske u Srbiju i odvozi putnike iz Srbije u Švajcarsku?

Srecko

Pitanje za DRAGANA ROMCEVICA posto vidim da je covek od struke.Koga ja smem da vozim svojim kombijem 8+1 osim clanova svoje porodice i prijatelje i kako da dokazem da su mi prijatelji

Odgovori

Dragan Romčević

Ja sam, inače, napisao ovaj tekst. Poslali smo to pitanje Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i sada čekamo odgovor. Za sada možemo samo da nagađamo kako će inspekcija ili policija to proveravati. Čim stigne odgovor iz Ministarstva, objavićemo ga.

Srecko

Hvala cekam odgovor

stevan

putnike moze da prevozi samo kv vozac drumskog saobracaja ne amater.

Odgovori

Stefan

Nemoj molim te, sve sami strucnjaci zavrsili za kv vozac drumskog saobracaja.

sprinter

Pitanje za sve prisutne. Imam kombi koji smo ja i sestra kupili zajedno. Ja sam se s novcem rastao da bi kombijem vozio svoj bend a sestra da bi za svoju agenciju vozila turističke izlete oko Zlatibora. Moj udeo pri kupovini je većinski pa se tako kombi i vodi na moje ime, odnosno, na fizičko lice. Kako da radimo po zakonu? Kako preko granice?

Odgovori

Dragan Romčević

Koliko sedišta za putnike ima kombi?

dzordz

@draganromcevic, nebitno koliko ima sedista, vec putnika?vise od 5 smatra se JPP , ako ima 5 putnikaukombiju sa 9 sedista nesmatra se JPP , i onda inspekcija mora dokazivatgi JPP

sprinter

Naravno osam za putnike, pa oni su tema ove priče.

Dragan Romčević

Komplikovana situacija. Postavićemo pitanje nadležnom Ministarstvu.

sprinter

Hvala. Znacio bi mi odgovor veoma.

Marko

Ja imam kombi, a ne prevozim putnike od vrata do vrata, a imam 7 clana porodice. Znaci mi ne smemo da idemo kuci sa kombijem nego moram sa 2 auta ?!

Odgovori

Dragan Romčević

Možete slobodno kombijem.

Adrian

Kakav zakon će uticati na strane drzavjanine? Primer ko vozi sa nemačkim ili sa austrijskim tablicama , na njih kako važi ovaj zakon?

Odgovori

Dragan Romčević

Isto kao na one sa domaćim tablicama. Ako kombi koristite u privatne svrhe, nema nikakvih problema.

Nenad

Dragane, niste u pravu, zakon nema ovlascenje da tretira strane tablice kao i domace. Tako da svi koji su strani drzavljani i imaju strane tablice mogu slobodno da voze.

Dragan Romčević

Nenade, u pravu ste. Imao sam na umu komercijalno korišćenje kombija registrovanog u inostranstvu na teritoriji Srbije, ali to u stvari nema veze sa ovim pitanjem.

Dragan Romčević

Nenade, mislio sam na Član 96. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, u kojem se kaže: "Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje međunarodnog linijskog, posebnog linijskog i vanlinijskog prevoza putničkim vozilom".

Srecko

NARODE ima li neko ko moze da me nauci sta da radim? Imam kombi sa 9 sedista zbog potrebe svoje porodice (6 clanova). Prosle godine dogovorim se sa drugarima da posetimo hilandar ( nas devetorica) a posto ja vec imam vozilo za 9 putnika, dogovor je pao da putujemo kombijem zbog cene puta. Samo neko da mi pomogne smem li da vozim svoje DRUGARE SVOJIM vozilom za koje sam uredno platio porez i registraciju. Unapred hvala!

Odgovori

nikola

ono sto sam ja procitao i razumeo je to,,,da ti nesmes da vozis vise od 5 putnika. sve vise od pet putnika ti prijavljujes kao drugove za koje ti sam finansiras goriv nema o i to je pitanje dali ce milicajac da te pusti ili da ti pise prijavu pa ces posle kod sudije morati da se pravdas, ali to je vec kasno i tad pomoci nema. cinjenica je da vise nema voznje u kombiju kako ljudi tako i robe koju prebacujemo za novac. to je ono sto sam bar ja razumeo u gore tekstu napisanome

darkop@ns

Физичка лица у чијем су власништву "комби" возила (тј. путничка возила) ове измене Закона не дотичу!

Srecko

Darko, citj tekst gore, deo ispod druge slike pa ces videti da dotice i te kako

darkop@ns

@Srecko Ја читам Закон, а у тексту може свашта да пише... Све ово се односи на превоз путника у јавном саобраћају, а не на превоз породице и пријатеља соптвеним путничким возилом имало оно 5 или 9 седишта. Нека ме неко исправи ако грешим и наведе члан Закона као аргумент за своју тврдњу. Ако причамо о истом Закону... http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prevozu_putnika_u_drumskom_saobracaju.html "ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju u domaćem i međunarodnom prevozu, pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor. ..."

Srecko

Darko e tu i jeste problem sto svasta pise. Po kom zakonu da dokazem da vozim prijatelje, oni su sebe ogradili, uzmu ti vozilo na 90 dana pa ti dokazuj ako mozes. Za porodicu je lako ali za drugare, prijatelje, kumove KAKO?

Srecko

Darko e tu i jeste problem sto svasta pise. Po kom zakonu da dokazem da vozim prijatelje, oni su sebe ogradili, uzmu ti vozilo na 90 dana pa ti dokazuj ako mozes. Za porodicu je lako ali za drugare, prijatelje, kumove KAKO?

Srecko

Clan 182 a clanom 169 su odredjene kazne. Procitaj pa me ispravi ako sam pogresio molim te

darkop@ns

@Sresko Да ли ми читамо исти Закон? Члан 169 "ZAKONА O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)" се односи на правна лица, а 182 говори о датуму ступања на снагу и примене овог Закона...

Srecko

Ocigledno ne, ja sam negde procitao ovako. Eto jos jednog problema ali po nasim ledjima

samuel

kao i sve drugo, tako i ovo, obija se o glavu, kome, naravno najteye yive sa malo prihoda, tj yaradjuju tek ya preyivljavanje. Ako se ovi u vladi smatraju dryavom onda nam je dryava najveci neprijatelj, briga njih za narod, moyes i da crknes od gladi, nebi ni trepnuli...

Odgovori

Lazarevic Nikola

ovim zakonom mnogi ljudi ostaju bez hleba onda neka im drzava ili nadje posao da mogu da izdrzavaju svoje porodice ili neka takvi ljudi dobiju socijalnu pomoc da mogu da prehrane svoje poridece

Odgovori

Lazarevic Nikola

ljudima koji umaju prodice koje cine vise od 5 clanova je potreban takav auto i kombi a pitanje za one koji su doneli zakon kako mogu da dozvole uvoz takvi vozila i uzimaju pare za carinu ako ih nesmes vozit dali su se ikad zapili ljudi koju su doneli ovaj zakon koliko ljudi u srbiji ce ostati bez hleda a i ovako na je standard drzave na jako niskom nivou zakljucak je ovakav u celom svetu drzava pomaze svoje gradjane a ko nas odma to je nas srbija koju volim pa vi opet glasajte za vucica pa ce te videti dokle ce te dogurati

Odgovori

Dragan Romčević

Ljudi sa većom porodicom mogu slobodno da voze takve kombije. Zabrana se odnosi na to da se takvim kombijima sa 8 sedišta za putnike ne sme obavljati komercijalni prevoz putnika sa naplatom vožnje.

darkop@ns

Комби возило, тј. путничко возило, само са девет, уместо пет седишта, је било дозвољено и легално и тако и остаје. Физичко лице може без проблема да настави да га вози за сопствене потребе. Сада ће вероватно само чешће бити заустављано од стране полиције ради контроле...

dzordz

darko, treba da procitas zakon!! SVAKI prevoz vise od 5 SMATRA SE javnim prevozom... u startu! onda tiii treba da dokazes da to nije javni prevoz.zakonodavac je namerno obrnuo stvar, oni ne moraju da dokazuju vec ti!!

Nebojsa

Ja imam q7 sa sedam sedista i vrlo cesto se vozimo nas 7 u njemu i jos cesce nismo u nikakvom srodstvu. Da li se to smatra krsenjem navnog prevoza ili kako god

dzordz

@nebojsa ,vrlo plasticno i intersantno.moje misljenje je da vi kao ekipa iz kraja koja krstari sa novim q7 ,moci cete i dalje da krstarite..zato sto cete vrlo jasno dati izjavu da nije upitanju JPP vec cruising :) ,salu na stranu tvoja ekipa ce da da izjavu i ne moze vam niko nista.e sad kod kombista je druga stvar ,bakica koja je kombijem krenula u budimpestu na aerodrom idala 50 eura,naravno pod pretnjom kazne nece i ne zeli da laze.ko bi normalan lagao i dao 50 eur za prevoz???mozda jesad malo jasnije..

darkop@ns

@dzordz Ја и читам Закон, и нигде не налазим Вашу дефиницију јавног превоза, молим Вас упутите ме на одређени члан? http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prevozu_putnika_u_drumskom_saobracaju.html "ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju u domaćem i međunarodnom prevozu, pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor. Član 2 Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeća značenja: 1) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača; ... 13) javni prevoz je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i za koji se naplaćuje usluga prevoza; ..."

Dusan

Gde je vucic sad da vidi otvarate radna mesta a ovde ljudi ostaju sa 50OO radnih mesta uzimate im leba iz ruke sramota sta se radi

Odgovori

Nenad

Imam auto sa 7 sedišta i volim ga kao i svoje petoro dece.. Ako se razvedem nista, opet je problem, da prodam auto necu.. Da dam dva deteta na usvajanje? Mozda ih ministarka bude vozila službenim vozilom? Možda je rec SLOBODA.... Prava cinjenica da se ovaj zakon preispita

Odgovori

Dragan Romčević

Možete slobodno da vozite porodicu tim automobilom.

debejko

Svaka zabrana u ovoj državi je posledica isključivo interesa pojedinca ili omanje grupe, koji se zove porez ili reket, pa tako i ovo. I za to smo sami krivi.

Odgovori

Vladimir

Mislim da će ovo da se razresi do izbora, kako bi naprasno vladajuci ispali pozitivci u priči... Ne postujete zakon, ali ćemo vam izaći u susret, itd

Odgovori

Saša

Zar Multiple nisu jedan od najzastupljenijih taxi automobila?Jel njima sad zabranjeno taksiranje? A hteli su da ubace Uber na tržište, I da, kompromisa nema jer kombi udruženja nisu važna kao taksi udruženja (sećate se obaveze imanja fiskalnih kasa), a i neko izgleda ima i veću šapu... Evo neko je na sličan način bacio šapu na okolinu oko Novog groblja u Beogradu, i planira da izbaci sve cvećare koji tu imaju prodavničice, koje su dobrano platili a potom izigrani od strane Grada Beograda. 17.februara će i oni probati protestom da obaveste ljude oko sebe šta im se dešava, pa ako ste slobodni dođite da im pomognete ili da se međusobno pomognemo.

Odgovori

Milutin

Ovaj zakon nema veze sa situacijo u Srbiji. Ukoliko se ukine kombi prevoz, mnoge male sredine ostaju bez prevoza. Kombi prevoz treba legalizovati i zakonski ga regulisati. Poseban problem putnika koji koriste javni prevoz u ruralnim područjima je taj što opštine odredjuju stajališta kako za lokalni prevoz za koje su one i nadležne, tako i za medjumesni prevoz, i onda prevoz na nekim relacijam aviše nije ni moguć. Opština Leskovac ima samo četiri medjumesna stajališta. Učenici iz Mačve koji pohadjaju poljoprivre4dnu školu koja je u predgradju Šapca, moraju da proidju pored škole pa onda idu do glavne autobuske stanice koja je udaljdena četiri kilometra, pa se ondalokilanim prevozom vraćaju doi šškole. U pitanju je država koja nema veze sa bazom, država koja donosi restriktivne zakone, umesto da misli o narodu i omogući mu prevoz kakav zaslužuje. Monopolisti sa vleikim autobusima imaju vrlo retke linije, tako da pored cena prevoza gradjane koštaju i kroz gubitgak vremena.

Odgovori

Pozega

Evo u Pozegi postoji Elkom preduzece registrovano za prevoz putnika ali isto obavlja prevoz da teskim problemima zbog divljih prevoznika i to na relaciji Pozega Arilje prevoz putnika obavlja taksi kombi koji je sa svojim krsevima uzurpirao i parking kod benzinske pumpe Nis i isti se bahato ponasa prema putnicima a takodje i nemozete dobiti kartu koju platite i eto vam sive ekonomoje, ali iza njega stoji neko jak pa mu nemogu nista nadlezni organi, a prijava je dosta podnoseno kao i organima grada pozege jer nemozete pristupiti lako ni benzinskoj pumpi od divljih prevoznika.

Odgovori

Vojkan

A voleo bih da mi ministarka objasni,kako lasta sa brendiranim kombijem reno trafik koji je 7+1 obavlja prevoz putnika? Znaci,zakon nije isti za sve.Proverite ali sam siguran da lasta poseduje takve putničke kombije.

Odgovori

Dragan Z

Pored Laste i ostalih prevoznika, i najjaca firma za prevoz putnika u Evropi (nemacki Turing) koristi kombi u te svrhe (ima vise varijanti u kojima se to radi)...ali, ta vozila su fabricki proizvedena i registrovana za tu svrhu (poseduju tahograf) i uredno prijavljena za naplatu PDV-a, te istima mora upravljati prof. vozac D kategorije. Sa B kategorijom, sem u nekim provincijama kod nas, ne moze se vrsiti ni taxi prevoz. U Beogradu, da bi neko izasao na taxi, pored polozenog poznavanja grada i ostalih uslova, mora se imati najmanje C kategorija i sred. strucna sprema KV vozac. Dakle, nije isto prevoziti lubenice i ljude...tacka!

dzordz

lasta pretpostavljam ima registrovanu i turisticku agenciju lasta i kombi je registrovan na agenciju koja moze da vozi i svoje putnike korisnike aranzmana..za sopstvene potrebe.recimo miljenja sam da ce tu negde mozi da se "smesti " i kombi vlasnistvo hotela, i putnici sa prijavom i uplacenim smestajem u hotelu moci ce da se voze tim kombijem!! kao za sopstvene potrebe ,iam tu negde resennje..koje bi bilo prihvatljivo.. ali ne zelim :) vise da kazem.

FANTOM

Jedini cilj u ovom zakonu...uništiti sve što nije uništeno!!!

Odgovori

srbijo medju sljivama

kako stvari stoje uskoro porez na vazduh

Odgovori

Žarko Tomić

Izgleda da mnogi nisu baš najbolje razumeli ovaj zakon"! Ovo važi za one vozače koji prevoz kombijem ili putničkim vozilom sa više od 5 a manje od 9 mesta za sedenje koriste kao javno (taxi) vozilo koji naplaćuje prevoz putnika po nekom svom zamišljenom cenovniku. A gore je napisano da će se tek videti kako će kontrola tj. saobraćajna policija reagovati, ako se u takvom vozilu nadje grupa prijatelja ili porodica sa više od 5 članova. Ostaje da se nadamo da niko neće maltretirati vozače kombi vozila i vozila sa 7 sedišta ukoliko ne obavljaju divlju taxi vožnju.

Odgovori

Ja

PA MENI STVARNO NIJE JASNO KUDA PLOVI OVAJ BROD?PA ČITAM SAD DOLE KOMENTARE PA KAŽE 5000 LJUDI ĆE OSTATI BEZ PRIHODA PO TO JE I VEĆI BROJ SA NJIHOVIM PORODICAMA A SLUŠAMO PRIČE MINISTARA KOKO SU ONI NEŽNAM KOLIKI OTVORILI RADNIH NOVIH MESTA A SA JEDNIM NJIHOVIM ZAKONOM U DANU OTPUSTE 5000 PA LJUDI MOJI OVO JE CIST BEZOBRAZLUK I IŽIVLJAVANJE NAD JADNIM NARODOM, A SIGURAN SAM DA I MINISTRI U UDOBNIM FOTELJAMA NISU SVESNI ŠTA SU NAPRAVILI OVO VUČIC DA ČUJE 5000 RADNIKA DA ĆE BITI BEZ POSLA ODMA ĆE SAD PRED IZBORE DA PROMENE ZAKON DA GLASAJU ZA NJEGA NEBRINI TE SE . AL STVARNO TU IMA NEJASNOĆA DOSTA CEO SVET KORISTI KOMBI VOZILA 8+1i7+1A DA MI NEMOŽE MO TREBA POZVATI STVARNO STRUČNJAKE IZ OPELA MERCEDESA RENOA DA DOĐU DA NAS POSMATRAJU I DA NAM SE SMEJU.

Odgovori

Blokada Granice

Ljudi moji,ajmo da blokiramo Horgos granicu znacii hajdee vise tu je njima epi centar blokiracemo granicu da niko nemoze da prodje u srbiju neko vreme da nam ne stavljaju ovaj zakon znaci hajde idemo da BLOKIRAMO HORGOS bolje za nas ako to uradimo jer jedini nacin tako jer ako cutimo i trpimo sve gore ima da nam bude.Hajde kobinisti idemo na horgos da blokiramo saobracaj...

Odgovori

bogster

Plati porez pa vozaj brate

nikola

dobra ti je zamisao, ali koliko ljudi ce stvarno biti u mogucnosti da izfinansira gorivo do horgosa i nazad i racunajuci vreme koje je potrebno da se stigne do tamo i nazad, mnogo je lakse autoput u beogradu, ili neka druga glavna ulica u beogradu, pa kad nastane kolaps onda moze nesto i da se ocekuje sve je to zbog uskladjivanja zakona sa EU u koju nokad nece ni da udjemo

Nenad

@bogster Kome da plati porez i zasto? Daj jedan argument zbog cega bi neko trebao da plati porez u Srbiji. Koje ima beneficije od toga? Bas me zanima kako vi fini iz Finske razmisljate?

Vladimir

Ljudi pa sta nije jasno,covek je sve lepo napisao,ako zelite da se bavite tim poslom jednostavno kupite vozilo koje je po zakonu,platite uredno porez i radite,mnogi su kucerine napravili od tog posla plus sverc komerc,cigare itd,ja sam se prosle godine ispreturao sa jednim takvim prevoznikom u Madjarskoj i smrzavao sam se 5 sati dok nije dosao neki njegov drug da nas preveze plus sto su mi stvari bile upropastene koje mi nikada nije nadoknadio stetu.od tada putujem samo fudeksom jer je i sigurnije i duplo jeftinije

Mladen Jovakarić

Čista budalaština, a evo i zbog čega. Znači li to da će ukinuti i taksiste jer i oni obavljaju javni prevoz putničkim kolima???? Opet ponavljam, BUDALAŠTINA

Odgovori

Srecko

Mladene, nece ukinuti taksiste oni su zakonom ograniceni sta smeju i zbog toga imaju velike probleme.Primera radi ne mogu da voze ni jedan auto preko 5 sedista na pr. multipla zafira itd.

Goran

Boze budala,citam ovo i smejem se od muke,samo u Srbiji moze ovako nesto da procitas,ja glupih li "ministara"boze ti sacuvaj

Odgovori

Marko

Nema sta da ostavljamo komentare i nerviramo se. Nego, lepo na ulice, pa da se postavljaju blokade kao pre 15ak godina, a uz to da sabotiramo drzavu, da ne kupujemo gorivo narednih mesec dana pa onda mozda bude bolje. Sramota na sta smo spali. Uvek bih se pre vozio kombijem nego autobusom.

Odgovori

Smiljana

Pa drzava ce nam dat radna mesta,i mi necemo ni vizit,niti korstit kombi prevoz.....

Odgovori

nikola curcic

pogledajte kako je to reseno u drugim nerazvijenim zemljama regulisite grupne voznje tehnicki ispravnim vozilima i tehnicki pregladima svakih 6 meseci malim pausalnim porezom pa ce se prevoz putnika iz mesta gde nema javnog prevoza pboljsati mogao bi o ovome napisati elaborat ali i ovo je puno pustite balkace da se prevoze kako hoce ova drzava srbija samo gleda kako da spreci narod ka napretku za boljim zivotom

Odgovori

Branko

Čitajući komentare čovek lako može zaključiti da smo kao narod jako glupi ili što je verovatnije da se volimo praviti ludi. Niko ne spori postojanje kombija 8+1sedište jer oni imaju svoju upotrebu, a to nije obavljanje javnog prevoza. Dakle, ako imate takav kombi pa onda nudite svima prevoz sa njim za novčanu nadoknadu onda se bavite javnim prevom i to je zabranjeno i kažnjivo. Niko vas neće cimati ako vozite svoju porodicu ili društvo na nekoj relaciji pa makar i podelili troškove goriva. Sporno je ako stavite oglas npr. vozim ponedeljkom i sredom iz... do BG za xy dinara ili krenete kombijem po stanicama i skupljate putnike za neku cenu. Pozdrav svima uz nadu da će se uvesti reda i u ovu oblast i u sve ostale ...

Odgovori

Srecko

za porodicu je uredu i to nije sporno ali za drustvo nism bas siguran da nece biti cimanja

aleksandar zivkovic

Putnickim vozilima zabranjen prevoz putnika, ludilo! Tako pise, putnicka vozila su ona sa 9 i manje sedista, ukljucujuci i vozaca i zabranjen je javni prevoz njima... I ne samo to, PREVOZ (svaki) VISE OD 5 OSOBA JE ZABRANJEN (putnickim vozilom) jer se smatra javnim prevozom... Pa dal su oni normalni... To znaci ne samo da je vozilima sa 7 i 9 sedista zabranjen javni prevoz, nego je zabranjen i bilo kakav prevoz vise od 5 osoba ukljucujuci i vozaca... Pa cemu onda sluze onih (visak) 2 ili 4 sedista, da mi napisu kaznu sto vozim (besplatno) onoliko osoba koliko je dozvoljeno po saobracajnoj dozvoli, NEVEROVATNO... Bolest je uzela maha, izgleda...

Odgovori

Dragan Romčević

Pod "javnim prevozom" se podrazumeva prevoz putnika uz naplaćivanje vožnje. Privatno svako može da vozi onoliko osoba koliko ima sedišta.

Srecko

Samo je problem dokazivanja

Petar Antunović

Nije tačno da ovakav vid prevoza nije legalan u Evropi u Holandiji naprimer između ostalih ovaj vid prevoza je regulisan kao redovan TAXI prevoz. Znači gospodja ministarka nema pojma šta priča!!!!!!

Odgovori

nikola

druze petre, u holandiji je dozvoljeno i trava da se pusi, sve zavisi od drzave koji ce zakon da usvoji a koji da odbaci jer joj koristan nije

Milos

Mi nismo svesni koliko nam je dobro .

Odgovori

sima

Iskusan vozac, posedujem D kategoriju. Dnevnica 100e prevoznici javite mi se :)

Odgovori

Kombi

Rešenje: napokon izmeniti zakon, uvesti kombi u taxi i rešen problem. Ako treba takograf onda treba i u taxi vozila. Kategorija b je sasvim dovoljna. Ne znam zašto mudruju oko nje. Udobnost je takva da ima više mesta nego u nekim bus i minibus varijantama. Tu nebezbednost bi trebalo podkrepiti nekom statistikom pa da poverujemo. A u međuvremenu nek ministri izračunaju količinu novaca kad bi četvrtina registrovanih kombi vozila platila porez kao taxi.

Odgovori

zeljko

ja imam kombi sa stranim tablama i koliko mislim logicno je da ja ne podlezem tom novom zakonu o prevozu putnika, tako da svi kod mene da se vozimo.

Odgovori

Sale

Mislim da je i za tebe isto,odnosi se i na strana vozila na stranim tablicama,koja se voze na nasim putevima.Jedino,ako si drzavljanin druge zemlje,onda pogledaju kroz prste,mada i to tesko

Stefan

Nema on veze sa Srbijom cim je na strane table!

srećko

Hoće li ko da objasni zbog čega je registracija kombija toliko skupa, a zabranjeno je voziti putnike,lopovi

Odgovori

Srecko

Imenjace ti si upravu ali tu taksu na LUKSUZ je uveo Seselj ako se dobro secam ali je niko posle toga neukinu.

ivan djurdjevic

Sigurnije je putovati kombijem nego gradskim prevozom autobusom. Tacno drzava tera narod u tudje drzave da zarade za hleb, zasto jednostavno kad moze komplikovano

Odgovori

Limo-servis

sa kombi vozilima može raditi Rent a car agencija koja je registrovana kao Limo-servis. Kombi vozila se mogu iznajmit sa vozačem i mogu se kretat svuda. Od dokumenata koja su potrebna prilikom kontrole su saobraćajna dozvola da je auto vlasništvo Rent a car agencije ili ako je na fizičko lice treba imati ugovor da je unajmljen Rent a car agenciji, osiguranje putnika i ugovor o radu vozača ako je stalno zaposlen u agenciji ili ugovor o delu kojim se može angažovati vozač po potrebi i spisak putnika.

Odgovori

dzordz

deluje lepo,ali to sto si naveo..niti pise u zakonu o turizmu (gde jelimo service smesten delom) niti u zakonu o javnom prevozu putnika!! kod tebe moze i da je u zakupu i da je vlasnistvo limo service,jednom je renta car drugi put limo,moze zaposloen vozac (koji je masinbravar?) a moze i ugovor o delu,sve moze?

dufko

Znači ovako - putnički kombi do 9 sedišta će biti isključivo namenjen za pravna lica ili familije do 9 članova, ostali ne smeju da ga voze...

Odgovori

Dragan Romčević

Smeju da ga voze bez ograničenja - samo ne smeju na "divlje" da prevoze putnike uz naplatu.

profi

Kakvo licemerje! Ovoj vlasti su usta puna Evrope a donose zakone koji su u suprotnosti sa Evropskim!

Odgovori

Srba

Zorana Mihajlović: "kombi prevoznici očekuju da se nađu u zakonu i da mogu legalno da obavljaju tu vrstu prevoza KOJA NE POSTOJI NIGDE U SVETU...". Na kojim je nedozvoljenim supstancama ova žena?!! Ono, kad odvališ toliku laž, da je ljude prosto blam da te demantuju.

Odgovori

zozon

resenje je totalni bojkot lopovske drzave srbije

Odgovori

Aleksandar

Zakonom o turizmu clan 101 , rentakaru je dozvoljeno da iznajmljuje putnicko vozilo( do devet sedista ) bez vozaca , a limoservisu ( putnicko vozilo do devet sedista ) sa vozacem , To je novi zakon o turizmu iz 2016 , razlika u odnosu na prevoz je u pdvu , prevoz ima 10pdva , a rent i limo 20%pdva , prevoz se naplacuje po kilometru i destinacijiu , a rent i limo po danu , prevoz je odbitna stavka korisniku , a rent i limo nije i sta sad , to treba pitati ministarku i zamenika ministra Sasu Stojkovica , ko je jaci ministarstvo turizma pod koje podpada rent i limo ili ministarstvo saobracaja i sta sad da rade limoservisi i rentakarovi , koji uglavnom objedinjuju ovu uslugu

Odgovori

Dragan Romčević

Poslaćemo to pitanje nadležnom Ministarstvu i čekamo odgovor.

dzordz

u zakonu o turizmu ,kao ni u zakonu o javnom prevozu putniak se nigde ne spominje 9 sedista!!! postoji samo M1 putnicko vozilo do 9 sedista.m1 ne moze ukomercijalu tacka. osim taxi vozila..koja su ogranciena brojem 5 sedista i 4 vrata> zakon o turizmu je vrlo sturo objasnio (zato i doalzi do zloupotreba) limo service(iznajmljivanje vozila sa vozacem) i tu se mislilo na vozaca turistickog vodica recimo?? ali imaa resenja,elegantnog..:)

Mirko

Kad smo vec kod kombi prevoza, u Nemackoj se potpuno legalno koriste kao taxi vozila, u slucaju da treba da prevezu veci broj putnika. Znaci, npr. pozovete taksi i kazte da vas setoro ili vec koliko putuje i oni posalju vozilo koje moze da preveze toliki broj putnika. Po ovom zakonu, kod nas taksi firma mora da posalje dva vozila, i ako je ekonomicnije da se prevoz obavi jednim vozilom.

Odgovori

Stefan

Tako je, pogledajte sajt mobile.de ukucajte VW Caddy taxi i videcete auto koji je radio taxi i koji ima 6+1 sedista. Ali sta znaju Nemci, kad su oni imali neki pametan zakon...

milan

cesto putujem avionom. da nema kombi prevoznika koji voze od vrata do vrata ja ne znam kako bi doso da aerodroma i kako bi se vratio. putujem iz nisa, znaci morao bi sa se maltretiram autobusom do sofije ili do beograda, da hvatam taxi do aerodroma. em duplo skuplje em duplo vise vremena gubim. pa da li okanovic i njegovi pajtosi znaju koliko ce ljudima da zagorcaju zivot sa ovom zabranom? zorana samo izadje u javnost i kaze to vam je sto vam je a svu corbu nam zakuvaju ..... okanovic i njegovi pajtosi

Odgovori

Laki

Iznajmljivanje putničkih automobila sa vozačem (limo service) je potpuno legalno po važećem zakonu o turizmu (član 101), a članom 49 zakona o izmenama i dopunama zakona o turizmu je dozvoljeno da ta vozila budu starija od 5 godina. Po zakonu je da sa jedne strane ugovora stoji zakupodavac a sa druge zakupac ili više njih (6,7,8), znači prevoznik kao zakupodavac a putnici zakupci... I kako će ta famozna babaroga imspekcija to sprečiti?

Odgovori

dzordz

laki, treba da znas da i limo service mora da ispostuje zakon o javnom prevozu putnika jer on nije van toga,znaci sa limo service ne mozes da kupis putnike kako zelis isl. tj. treba da radis i po zakonu o javnom prevozu putnika!inace limo service je pod sifrom taxi u nomenklaturi,takodje limo service nijeu zakonu o turizmu bezveze, on je tamo jer je predvidjen u druge namene a ne u klasicni prevoz putnika, veruj da se moze tumaciti i da vozac i izdavaoc takvog vozila mora biti turisticki vodic u najmanju ruku!!

Stefan

Sasvim je logično da ću pre odabrati da se vozim kombijem, jer je to "vozilo" staro 1-3 GODINE, ima klimu i sve što treba, diše i miriše, a ne lokalnim autobusom zvanim Radojka i Tine u kom se ISTOM vozio moj deda 1978. godine, koji treba da bude u muzeju a ne na putu!!!! ili da se koristi za zaprašivanje komaraca, jer tamo gde prođe tu ni trava ne raste i kad treba da pretekne nešto svi se molimo kao da smo u crkvi da li će "izvući" ili će menjač ostati u ruci, jer živimo u državi koja se "vaća sa trendovi, sa jevropu, sa svet".....

Odgovori

Stefan

Ziv bio imenjace, komentar ti je odlican. Potpuno se slazem!

nebojsa

vidite da je drzava resila da unisti i male privatnike posto je unistila seljake i radnike koliko vidim ovoj zemlji su smo potrebni tajkuni i politicari zato ucite svoju decu od malena da postaju politicari i mafijasi da bi u ovoj zemlji mogli sebi da priuste lep zivot.

Odgovori

milan

Imam privatno preduzece ren T Car sa vozacem.Ili takozvano limo service.Pojedini klijenti zahtevaju i prevoz vise njih,tj u grupi.Kako da ispostujem klijenta koji koristi usluge firme vrlo cesto i zahteva da se preveze sa recimo velikom familijom na neko slavlje.A firma mu nemoze izaci u susret oko prevoza.Dali ce takav klijent imati razumevanje i hteti razumeti i dalje koristiti usluge firme.

Odgovori

Tironosaurus

Sustina je u pretposlednjem pasusu. Mi smo siromasna drzava i narod, mozemo se pretvarati da nismo i na sarenoj televiziji gledati neku drugu realnost ali cunjenice su cinjenice. Evo samo jedan primer. U gradu Zrenjaninu od 80 hiljada stanovnika nazovem autobusku stanicu da pitam kada krece autobus za Beograd. Dobijem odgovor po redu voznje u 7 ujutro ali nismo sigurni da li cemo voziti, ako se autobus popravi do ujutro. I sta narod da radi nego da se snalazi kako zna i ume.

Odgovori

Milan

Apsolutno se slazem!!!

Nemanja

U jednom delu se kaže da kombi prevoz ne sme da se obavlja sa putničkim kombijem do 9 mesta za sedenje i da se za to naplaćuje usluga a u drugom se kaže da to mogu obavljati privredna društva koja imaju goste u svojim odmaralištu pa je prevoz istih dozvoljen,,, Mislim, oni su naplatili isto to kroz aranžman a nemaju registrovanu delatnost kombi prevoza... Kombi prevoz je kombi prevoz, vršilo ga odmaralište, sportski klub ili privatni preduzetnik. Zašto ljudima uskraćujete mogućnost da rade i zarade? Pa ljudi moji, žena u australiji dobila ideju da pravi srpske specijalitete u improvizovanom restoranu koji je napravljen od kombija, koji dodje ujutru u 6 parkira ispred nekih kompleksa zgrada poput ovih naših na novom beogradu, prodaje do 10 i ode kući. Nema komunalne policije da je smara, nema zakona koji je sprečava da prepravi vozilo namenski za šta joj treba, jednostavno imaš ideju, slobodan si da radiš i zaradiš sebi za život.

Odgovori

Stefan

Daleko smo druze moj mi od Australije i od toga da slobodno radis sta zelis da sebi zaradis za zivot. Moraju tu svi ovi uhlebi da se uguraju.

Boban

Eh, ali to je Australija. Kod njih nema ovoliko gladnih lesinara od politicara kao kod nas.

Bodjoni

Treba zabraniti sve sto je normalno da bi nenormalno doslo do izrazaja !

Odgovori

aleksandar zivkovic

Jani prevoz koji je zabranjen je i 6. Ako lice koje upravlja vozilom (vlasnik ili korisnik vozila) nije u mogućnosti da iz sopstvenih prihoda, odnosno prihoda ostvarenih po osnovu rada, socijalnih ili penzijskih primanja finansira iznos troškova za gorivo koje je utrošeno za razliku broja pređenih kilometara u trenutku vršenja inspekcijske kontrole i broja pređenih kilometara evidentiranih u zapisniku o poslednjem tehničkom pregledu.... Znaci sad ces ti meni bando lopovskam, da proveravas imovinsko stanje i uporedjujes sa brojem kilometara, kao da ja nemam pravo da i clanovima moje porodice ili bilo kome drugom pozajmim vozilo... E to je nenormalno, i nece da moze, drzavo...

dzordz

@aleks.zivkov. ili recimo da banda ne dozvoljava da mi proverimo odkud njima novac za onooo i onoooo,zar ne? zasto njih niko ne pita odkuc im lova?

kombista

neverovatno kakve nebuloze navode kao razloge kao da niko nema mozga....strasno...zeleo bi da mi neko razjasni moj problem...imam kombi sa 8 + 1 sedistem koji koristim iskljucivo za svoje potrebe,vozim se njime jer nemam putnicki auto a i volim da vozim kombi.Uglavnom sam u kombiju sa clanovima porodice ili prijateljima.Organizujemo s vremena na vreme zajednicke odlaske na neki koncert,na pecanje,ponekad na svadbu a desi se i na sahranu...znaci podelimo troskove goriva i putujemo gde i kad hocemo jer tako nam je jeftinije,udobnije i bezbednije. nekad nas je pet sest a nekad je kombi i pun...ne naplacujem nista vise sem goriva a nekad cak ni to pa me zanima sta ja sad da radim,smemo li da se vozimo kao i do sad ili da kombi oteram na otpad jer ako to nije dozvoljeno onda ga ne mogu ni prodati....hvala na odgovoru

Odgovori

miša lin

gospodine , koliko sam ja shvatio Vi nećete imati problem! predpostavljam da je ovaj zakon ciljano pravljen kako bi se suzbili divlji kombi linjski prevoznici...ako je tako RADUJEM SE TOME!!! Živim u gradu nadomak BG gde toga ima nenormalno. Znam da se ljudi snalaze kako stignu,ali na ovu delatnost je šapu stavio neki nesvet i jednostavno drže monopol (ako se tako, kulturno može nazvati). Svi kojima padne na pamet da tu pokušaju naći uhlebljenje biće napadan, provociran, prebijen...oteran! Ipak, lepa je zarada, jbg!

Mile

Ja mislim da ti možeš i dalje da voziš u privatne svrhe. Radi se o tome što mnogi voze i po Srbiji i za inostranstvu a nikome ne plaćaju porez.Poznajem ljude koji zarađuju po 8000 € mesečno i nikome ništa. Rade i u firmi a vikendom voze iz inostranstvu za zemlje bivše Juge.Voze umorni bez prekida 18 sati i tome treba da se stane na put.Zakon je ispravan.

aleksandar zivkovic

Cemu minusi,. jel pise gore da je prevoz vise od 5 putnika zabranjen jer se smatra javnim prevozom, pise, a covek ima putnicko vozilo REGISTROVANO za 8 plus 1 osoba-putnika... sta sad da radi sa 4 sedista, da se slika... Citate li vi tekst ili samo lupate minuse...

Aleksandar

Prbaj da pročitaš ceo tekst i naći ćeš odgovor

Zoran

Isti slucaj .Pozdrav

Dragan Romčević

Možete slobodno da koristite taj kombi za privatne potrebe, a u slučaju da vas zaustavi policija/inspekcija, možda ćete morati da dokazujete da ga koristite upravo za privatne potrebe, bez naplate vožnje putnicima - kako će ta provera funkcionisati u praksi, za sada nam nije poznato. Poslali smo pitanja nadležnom Ministarstvu i čekamo odgovor.

Mile

Razumite te ljude to je 5000 bez posla ,ajde da se nadje kompromis i svima da bude dobro,sta ima tu lose da se kombi uvede u legalne tokove,zakom moze da se menja Pa menjali su ga i kurja i murta kome je kako odgovarao,pomozite ljudima da zaraf za hleb

Odgovori

Joca

Nije tacno da prevoz ne postoji nigde u evropi. Postoji u svim zemljama EU.Zasto nije bezbedan neka mi neko objasni kad prilikom uvoza vozila agen,za bezbednost izdaje potvrdu da je vozilo bezbedno. Red voznje nije potreban, zato sto nije linijski prevoz. Tahograf nije potreban u putnickom vozilu. A kako i da li proveravaju taksistu koliko je dugo vozio?.Vrlo dobro se zna ko se bavi prevozom i da li bi vi pristali da vas vozi nepoznata osoba. Sto se tice dozvola za rad i te kako su postojale do skoro, kad su gospoda iz vladajuce garniture naglo prestale da izdaju.Broj prevoznika se moze lako utvrditi zato sto su registrovani u APR-u. Da li ste se pitali kako ce reagovati proizvodjaci i prodavci tih istih vozila? A vama iz polovnih automobila porucujem da ne prepisujte i pogresno tumacite neosnovane zakone nego da podrzite kombi prevoznike koji su u velikom broju korisnici vaseg servisa. Pozdrav od kombi prevoznika.

Odgovori

Marko Obradovic

Uopste niste dali konkretan odgovor, napisali ste strane i nikakvog objasnjenja. Imam Vivara 8+1 sedista, i sta sad, krenemo na fudbal nas 7, i mogu li ili ne mogu da idem sa svojim kombijem? Sto sam ga kupio, kako moze da mi naplati registraciju ako nemogu da vozim nikoga tu. Kako mi dozvole da ga ocarinim ako ide na privatno lice? Ne razumem. Sta sad da radim, da ga bacim?

Odgovori

Djura

Izadji na izbore!

Branko

Glasaj opet za SNS

Dragan Romčević

Objašnjenje je sledeće: kombijem u verziji 8+1 ne sme da se obavlja komercijalni prevoz putnika, tj. da se putnicima naplaćuje karta. Prijatelje smete da vozite na utakmicu ili bilo gde, ali ostaje pitanje provere od strane inspekcije/policije kada zaustave takav kombi pun ljudi. Poslali smo pitanje nadležnom Ministarstvu i čekamo odgovor.

mm

problem je sto firma koja ima 50 kombija i 100vozaca(koji su neprijavljeni i ne placa se drzavi porez)vrsi uslugu za male pare,putnicima je to super,a da je nebezbedno ne moze da se kaze jer su kombiji stari od 1-3godine.

Odgovori

Darko

Zakon je ocigledno sastavio neko ko nema predstavu o drumskom saobracaju! Ocigledno neko ko je pametniji od Volkswagena, Mercedesa, Pezoa, Renoa, Opela, Seata, Dacie, Fiata, Iveka, Citroena Krajslera itd. itd. Neka se konsultuje sa svim ovim mega kompanijama-proizvodjacima automobila pa neka im objasni zasto njihova vozila nisu bezbedna za prevoz putnika.....

Odgovori

kombista

licemerje i bezobrazluk ovih lopova koji pisu zakone je neverovatna...kao da mi zivimo u nekoj normalnoj drzavi gde je sve uredjeno i ostalo je samo jos ovo da se resi...jedva bre prezivljavamo...oni kao da nisu svesni nase realnosti,samo sede i smisljaju kako da nas jos opljackaju...ali jos malo nece imati sta a onda ce narod prestati da se buni...uzece motke i krenuti...ako onastave ovako,bojim se da se taj dan primice...a onda te strucnjake treba postaviti na nase mesto da vide kakav je nas zivot na zemlji i da to nema veze sa njihovim zivotima u oblacima....cuj kombi nebezbedan,pa nebezbedno je ziveti u srbiji sa ovakvim zakonodavcima...STRASNO BREEEEEEEE!!!!!!!

Six

Zato sto se voze po nasim putevina a oni nisu bezbedni

Aleksandar

Znaci da je kombi/putnicki automobil sa vise od 5 sedista u potpunosti beskorisno prevozno sredstvo i da je ceo svet lud sto ih uopste i proizvodi?! Pitam se samo sta ce da rade roditelji sa 4-oro ili vise dece? Ne mogu nigde da prevezu svu decu, jer po zakonu oni tada vrse javni prevoz?! Traljavo i neodgovorno napisan zakon.

Odgovori

Dragan Romčević

Roditelji mogu da prevoze decu u takvim kombijima - nema ograničenja. Dozvoljeno je i druge prevoziti u takvim kombijima, tj. u onima sa 8 ili manje sedišta za putnike, ali ne sme da se naplaćuje prevoz, pošto po zakonu takvim kombijima ne sme uopšte da se obavlja javni prevoz, pod čim se podrazumeva prevoz uz naplatu prevoza. Jedino što u slučaju zaustavljanja od strane inspekcije/policije treba dokazati da nije reč o "divljem" prevozu, tj. prevozu uz naplatu. Kako će se to dokazivati? Poslali smo pitanje nadležnom Ministarstvu i čekamo odgovor.

S.M.

Rec je o vracanju 10 miliona dolara u budzet koje su date fondaciji Klinton..mir i stabilnost pre svega...

Odgovori

Dejan

Po svemu navedenom ne vidim razlog zasto taxi prevoznik nebi mogao da preveze i ispostuje svoje stalne musterije ako ih ima vise od 4. Kladim se da bi to neko iz Beograda smeo i obavio to bez problema a niko iz unutrasnjosti nesme. Tako ce i biti. Sve ostalo su price za malu decu

Odgovori

Aleksandar

"Taksi prevoz obavlja se fabrički proizvedenim putničkim vozilom koje ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata. Putničkim vozilom kojim se obavlja taksi prevoz zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza. Postoje i druga ograničenja koja nećemo sada navoditi."

Ђорђе

Jednostavno Srbija sve sto je u svetu normalno kod nas je nenormalno! Imamo etiopske plate a uvodimo neke vam evropske standarde!

Odgovori

Bodjoni

Latinska definicija imbecillu, daje za pravo da definisemo zakonodavce kao imbecile ! Latini su to jos davno "Definisali" !

Odgovori

NENAD

OVDE LJUDI STAVLJAJU ZIVOT U RUKE OBICNIM VOZACIMA "B" KATEGORIJE A SVI ZNAMO DA JE ZA PREVOZ PUTNIKA POTREBNA "D" KATEGORIJA. ZAKON JE JASAN DUZI NIZ GODINA ALI JE TO ISLO KAKO JE ISLO.

Odgovori

Steva

I ja kad upalim svoj Reno Grand Scenic sa 7 sedista i kad sednu mojih 6 clanova porodice sa mnom, oni ponovo stavljaju zivot u ruke ''obicnog'' vozaca sa B kategorijom. Po tvojoj naprednoj logici bi drzava trebala da mi zabrani da vozim? Budalastine

milan

nenade, koliko ja pratim vesti, malo malo pa procitam poginuli ljudi u udesu autobusa ali nikako ne mogu da se setim da sam nekad procitao da su nastradali putnici u kombi prevozu. ja sam iz nisa, moj zet vozi u nisexpres. sad su im uveli digitalne tahografe pa ne mogu da muljaju, inace pre toga vrati se sa voznje u 1-2 sata nocu, odrema 3-4 sata i ide da vozi ekskurziju. a da vlast misli o bezbednosti putnika, prvo bi ta ista vlast sredila puteve da ne gine narod zbog losih puteva

Aleksandar

Prijatelju, to što si ti napisao nema blage veze sa stvarnošću, jer i na koji način ljudi dobijaju te "D" kategorije i uopšte sve kategorije je veeooooma pod velikim znakom pitanja!!! Evo najsvežijeg primera u udesu voza i autobusa... Zakon bi trebao da stane na put raznim "divljim" prevoznicima kojih ima raznih vrsta (što samih vozača, što samih vozila), ali i da omogući ljudima da se tim poslom bave bez nekih prevelikih komplikacija i nameta, uz redovnu kontrolu vozila i vozača koji upravljaju njima. Najveći paradoks je npr. "overen ugovor o vožnji kod notara ili u sudu" ?!?!?! Vi sad kao prevoznik ugovorite prevoz u subotu posle 16h, da se odradi odmah sledećeg dana tj. u nedelju ujutru i sad morate da taj ugovor overite kod suda ili notara ????

Mirko

U cemu je razlika izmedju "obicnog" vozaca B kategorije i "neobicnog" D kategorije?! Razlika je samo sto je ovaj rugi prsao obuku za voznju kamiona i autobusa i sto periodicno mora na zdravstvene preglede, i mislim da to vazi samo u slucaju da je legalno zaposlen u nekoj firmi.

Milos

Vi ste pobrkali lončiće, nema nikakve razlike u kategorijama kada se radi o bezbednosti, bilo da se radi o recimo 3 putnika ili 33 putnika.

srecko

Nenade, ja sam obican vozac B kategorije i neobican D kategorije a imam PUTNICKO vozilo sa 5 sedista i PUTNICKO vozilo sa 9 sedista i oba vozim sa B KATEGORIJOM, zakon je tu jasan ali ga ti nepoznajes

sprinter

Tako je Nenade. Treba menjati zakon i umesto, za ovo vozilo predviđenu b kategoriju, zahtevati letačku dozvolu, makar na lakim avionima.

dzordz

kad je u pitanju d kategorija, ni ona nije meriloo da je neko vozac ili ne.uskoro cemo dobiti i licence za profesionalne vozace sa obaveznim obrazovanjem svake godine.mi danas imamo recimo u sluzbama hitne pomoci masinbravare sa b kategorijom koji voze hitnu pomoc!!! recimo.ili vozac opstinskog skupog vozila koji ima b kateogoriju i frizerski kurs!! isl...

Miroslav Preradovic

dinkiceva skola nema sta . umesto da uredite i ubirate porez i akcize od goriva vi zabranjujete nesto za cim postoji potreba , ja cu da se vozim sa kim ja hocu a ne sa vasim gsp krntijama .

Srecko

Ispunjavam i to, imam LETACKU dozvolu za ultra lake avione!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aleksandar Ignjatovic

Pa cemu sluze ovi silni kombiji koji se proizvode u celom svetu.Znaci da niko nesme da poseduje kombi i sa njim vozi porodicu i prijatelje,recimo na vikend do Zlatibora i ako ga usput zaustave,naje..o je!!!!

Odgovori

Dragan Romčević

Nije zabranjeno kombijem voziti porodicu i prijatelje, ali ne sme da se naplaćuje vožnja, tj. da vozač/vlasnik kombija od toga zarađuje. U slučaju porodice, lako je dokazati da nije reč o "divljem" prevozu. Kad su u pitanju prijatelji, malo je komplikovanije i za sada nemamo informaciju kako će se dokazivati da nije reč o "divljem" prevozu. Poslali smo pitanje nadležnom Ministarstvu i čekamo odgovor.

darkop@ns

Зар терет доказивања прекршаја или кривичног дела није на страни тужиоца, тј. ОСЛ-а или инспекције. СВАКО ЈЕ НЕВИН ДОК СЕ НЕ ДОКАЖЕ СУПРОТНО!

BOSKO

I svi se cude sto nas je svake godine manje i manje....ostace pusta cela Srbija...jednostavno nedaju da se zivi....Gorivo najskuplje u regionu a bogami i nadalje....u Austriji u centru Beca jeftinije nego kod nas...nista se neradi da se ljudima nesto olaksa da im se pomoze nego gde kod moze samo se sputava,zabranjuje.....ovo stvarno vise nije normalno.....

Odgovori

Rade

Polako ali sigurno se ukida šverc-komerc. Ako ovako nastavimo i SVI tako nastavimo, možda i bude nešto od nas. :)

Odgovori

Stefan

Bravo botu nas aj sad na senvic.

Nesa

Napredni botu, aj na sendvic

narod protiv sns

Lako je tebi kad imas sendvic za svaku glupost koju napises. Ima i nas koji posteno radimo.

zainteresovan

Imam GrandEspacea i idem redovno(sa još 6 drugara)na utakmice.Kako će policija reagovati kad im kažemo istinu da delimo gorivo i putarinu i da niko nema zaradu? Ajd ja imam, plate mi kartu za utakmicu...

Odgovori

Dragan Romčević

Teoretski, ako pokažete inspekciji/policiji da svi u kombiju imate kartu za utakmicu, to bi trebalo da bude dovoljan dokaz da je reč o privatnoj vožnji bez naplate. Ipak, poslali smo pitanje nadležnom Ministarstvu i čekamo odgovor.

dzordz

@draganromcevic ,znaci sad mozemo ocekivati da ce kombisti preprodavati i karte za utakmiceeee :) uz prevoz..? tu negde se krijei resenje zavrzalame...da nagovestim:)

Saša

Poštovanje. Bavim se muzikom i živim od nje. Prošle godine sam rešio da kupim kombi sa 8 sedišta ne bi li tako smanjio troškove sebi i svojim drugarima u bendu. Vozilo je registrovano na moje ime i koristim ga privatno plus za prevoz svog benda i naših instrumenata... Kada putujemo na koncerte troškove prevoza finansiramo od naših honorara. Gde se ja i meni slični nalazimo u ovoj priči? Pozdrav!

Odgovori

pocrneli gruja

Vi ste opasni kriminalci. Pitaj Zoku šta da radiš.

Petar

Nalazite se u delu teksta koji očigledno.nisi pročitao

Dragan Romčević

Postavićemo pitanje nadležnom Ministarstvu kako bismo dobili zvaničan odgovor. Čim ga dobijemo, objavićemo ga.

srecko

Pero kako da dokazemo tamo nekom na ulici ko su ljudi koji se voze u mom vozilu

dzordz

@sasa, jednostavno , registruj kombi na bend pravno lice, gorivo sipaj kompanijskom karticom, svi clanovi benda da imaju dokumenta sa povezanscu sa bendom ugovor o delu recimo ,zatim ugovor za svirku i ...gas,nikoi ti nistanemoze.sopstvene potrebe.

Borko

Niko nije kriv drzavi sto ima pijavice u svom drzavnom aparatu, doneli zakon a prvi ga ne sprovode. Zasto ne rese ljudima prevoz iz zabacenih mesta, zasto pljackaju akcizama i porezima narod, umesto da se bave da zaposle gradjane, oni uporno rade kontra, kako ih opljackati i uzeti jos vise. Zaboravljaju da se 40.000 porodica izdrava od toga na neki nacin. Zar ce da daju platu tim vozacima. Nece cilj je samo kako uzeto jos vise novca. Turci vratite se, bili ste bolji od ovih.

Odgovori

PETAR

Nedaju ti da radis,nedaju ti da krades,pitanje je sta nam je ciniti?

Odgovori

Sasa

Do Vlasine kao turistickog centra Srbije saobraca jedan autobus laste nedeljno, da da nije grreska jedan nedeljno, i to subotom ka Vlasini, a nedeljom ide nazad. Da nema kombi prevoza kako bi se ljudi prevezli? Neka uvedu linije do svih sela onda, i neka to ubace u zakon kao obavezno. Ne mozes ti kao prevoznik da vozis samo profitabilne linije, a ko ce ove ljude da vozi?

Odgovori

ola gaj

nema kompromisa!udri po sirotinji a uz to lazi i izmisljaj cinjenice....nigde nije dozvoljen kombi prevoz putnika....a cime prevoze hendikepirane na zapadu?samo autobusima?ili samo taksijima?smislili ste kako da udarite neke nove takse pa cete za mesec ili dva da odobrite kombi prevoz svima koji plate odgovarajuci reket drzavi.uvek je vazilo da ko laze taj i krade a ova vlast to svaki dan potvrdjuje.

Odgovori

Nemanja

Sram vas bilo djubrad obicna!bolje hapsite one lopove sto imaju plate prekom1000e nego nas sto dirate!

Dusan

Sramota sta se vise radi ljudi ostsju bez hleba dokle vise srbijoooo

Goran

Stara prica dzukci nanjusili pare i slusaju svoje gazde iz EU i znaju da nece niko da se pobuni

sergejbg

U Nici u Kanu u Parizu...u Celju u Ljubljani u Vroni u Veneciji u celoj Istri....i da ne nabrajam dalje...SVUGDE se obavlja kombi prevoz i to od vrata do vrata...ynaci Zorana Mihajlovic...i ti iz tvog sela isla KOMBI prevoyom do grada...a usput zaboravih i Bec...da dodam...