Budi u toku sa najnovijim obaveštenjima na sajtu

Promocije oglasa

Povećajte vidljivost oglasa i ubrzajte prodaju vaših vozila.

Napravite kombinaciju promocija koja će vam doneti najbolje rezultate.

Isticanje u pretrazi

Olakšajte kupcima da vas nađu, budite u vrhu pretrage.

 • Do 12 puta više pregleda u odnosu na ekonomičan oglas
 • Nalazi se u vrhu pretrage za datu marku i model, uvek iznad ekonomičnog oglasa
 • Oglas se ističe crvenom bojom
 • Trajanje: 15 dana

KUPI USLUGU

Isticanje u pretrazi
Putnička vozila
Krediti Gotovina Kartica SMS
1 580 rsd. 580 rsd. 880 rsd.
Delovi i oprema
Krediti Gotovina Kartica SMS
0.75 440 rsd. 440 rsd. 800 rsd.
Ostale kategorije
Krediti Gotovina Kartica SMS
1 510 rsd. 510 rsd. 880 rsd.
*Cene su sa PDV-om

Reisticanje u pretrazi

Skratite periode istaknuća i povećajte efekte.

 • Kada jednom odredite period istaknuća, oglas će se automatski vraćati u vrh
 • Smanjenjem broja dana istaknuća, povećavate efekte
 • Dominirate u vrhu pretrage crvenom bojom
 • Periodi istaknuća: 3, 5, 7, 10 ili 15 dana
 • Uslugu možete deaktivirati kada god poželite

KUPI USLUGU

Reisticanje u pretrazi
Putnička vozila
Krediti Gotovina Kartica SMS
1 - - -
Delovi i oprema
Krediti Gotovina Kartica SMS
0.6 - - -
Ostale kategorije
Krediti Gotovina Kartica SMS
1 - - -
*Cene su sa PDV-om

XL oglas

Neka vaš oglas dominira veličinom u pretrazi.

 • Maksimalan učinak u kombinaciji sa isticanjem u pretrazi - 2 puta više pregleda u odnosu na samo istaknuće
 • Duplo veća fotografija u pretrazi za datu marku i model
 • 4 dodatne fotografije oglasu u pretrazi
 • Trajanje 15 dana

KUPI USLUGU

XL oglas
Putnička vozila
Krediti Gotovina Kartica SMS
1 540 rsd. 540 rsd. 760 rsd.
Delovi i oprema
Ova usluga nije dostupna u ovoj kategoriji
Ostale kategorije
Krediti Gotovina Kartica SMS
1 470 rsd. 470 rsd. 760 rsd.
*Cene su sa PDV-om

Isticanje na naslovnoj

Budite na naslovnoj, ostvarite najveći broj pregleda u kratkom roku.

 • Do 9 puta pregledaniji od običnog oglasa
 • Pozicija na naslovnoj stranici sajta
 • Pozicija iznad svih oglasa na sajtu u pretrazi za datu marku i model
 • Trajanje: 3 dana

KUPI USLUGU

Isticanje na naslovnoj
Putnička vozila
Krediti Gotovina Kartica SMS
2.5 1100 rsd. 1100 rsd. -
Delovi i oprema
Krediti Gotovina SMS
1.75 650 rsd. 650 rsd. -
Ostale kategorije
Krediti Gotovina Kartica SMS
1 510 rsd. 510 rsd. -
*Cene su sa PDV-om

Isticanje ponude

Jednim oglasom povećajte vidljivost ponude.

 • U okviru izabranog oglasa imate mogućnost da dodatnim fotografijama potencijalnom kupcu u pretrazi predstavite još 5 sličnih modela iz svoje ponude
 • Do 30% dodatne posete istaknutim vozilima u ponudi
 • Oglas i ponuda se ističu veličinom u pretrazi
 • Trajanje 15 dana

KUPI USLUGU

Isticanje ponude
Putnička vozila
Krediti Gotovina Kartica SMS
3 - - -
Delovi i oprema
Ova usluga nije dostupna u ovoj kategoriji
Ostale kategorije
Ova usluga nije dostupna u ovoj kategoriji
*Cene su sa PDV-om