Budi u toku sa najnovijim obaveštenjima na sajtu

Poštovani,
Odvojite par minuta i pomozite nam da unapredimo sadržaj na našem sajtu.
Želite li da učestvujete u anketi i pomognete u unapređenju?

Značenje lampica na instrument tabli

Značenje lampica na instrument tabli
Postavljeno 12.12.2016. u 10:35

Sve više elektronskih sistema u vozilima ima za posledicu pojavu raznih signalnih lampica sa čijim značenjem vozači nisu upoznati.

Savremeni automobili mogu da imaju i do 40 signalnih lampica na instrument tabli. Zvanična istraživanja u drugim zemljama pokazala su da vozači često pogrešno tumače lampice i sa veoma jasnim grafičkim prikazom.

Ignorisanje upozorenja neretko dovodi do skupih popravki, pa čak i do opasnih incidenata. Zato dobro proučite uputstvo za rukovanje automobilom i potrudite se da zapamtite najvažnije.

Neka uputstvo uvek bude u vozilu. Ukoliko ga niste dobili kada ste kupili auto ili je na jeziku koji ne znate, nađite na Internetu verziju na srpskom ili engleskom  i odštampajte.

Generalno, lampice u zelenoj ili plavoj boji samo obaveštavaju o raznim funkcijama, u narandžastoj upozoravaju, dok je crvena boja rezervisana za ukazivanje na ozbiljne probleme. Na primer, kada padne pritisak ulja ili se motor pregreje, vozilo treba odmah zaustaviti. Treptanje takođe ukazuje na ozbiljnost.

Postoje lampice koje su identične ili slične kod svih proizvođača, ali mnogo je onih koje su karakteristične za određene marke. Neretko veoma slične lampice ukazuju na potpuno drugačiju vrstu problema.

Ukoliko na Internetu tražite značenje određene lampice, imajte u vidu da postoje razlike između uobičajenih simbola za američka, evropska i vozila iz drugih delova sveta.

Ovu listu posmatrajte samo kao uopšten pregled najčešćih lampica koje se pojavljuju na instrument tabli. Mnoge od njih nikada nećete videti, kao npr. one kod električnih vozila i hibrida.

1/2 – govori da je povučena ručna kočnica ili upozorava na problem sa kočnicama. Dakle, ukoliko ova lampica svetli, a ručna je spuštena, postoji ozbiljan razlog za brigu – npr. nizak nivo kočione tečnosti. Inače, retko ćete videti lampicu pod brojem 1, pošto je karakteristična za američka vozila

3/4 – crvena lampica upozorava da se motor pregrejao i da treba odmah stati. Plava lampica govori da motor još uvek nije postigao optimalnu radnu temperaturu, što znači da treba izbegavati oštriju vožnju. Ukoliko se smenjuju plava i crvena lampica, došlo je do nekog kvara. Kod nekih automobila plava lampica može da se nalazi unutar pokazivača temperature motora isključivo informativno

5 – nizak pritisak ulja. Odmah zaustaviti vozilo

6 – nizak nivo ulja. Treba doliti ulje

7 – otkazao senzor za kontrolu pritiska ulja

8 – nivo ulja je na minimumu. Hitno doliti ulje!

9 – problem sa dopunjavanjem akumulatora

10 – ova lampica se pojavljuje samo kod hibrida i odnosi se na baterije koje pokreću vozilo

11/12 – obično se pali uz dodatno objašnjenje ili neku drugu lampicu, npr. za nizak pritisak ulja ili nešto mnogo bezopasnije. Može da ukazuje i na neidentifikovan problem, zbog kojeg je potrebno posetiti servis, kao i da je deaktivirana kontrola stabilnosti

13 – problem sa vazdušnim jastucima

14 – takođe problem sa vazdušnim jastucima (Supplemental Restraint System - SRS). Kod nekih vozila piše i AIR BAG

15 – obaveštava da je bočni vazdušni jastuk na suvozačkom sedištu neaktivan. Pojavljuje se samo kada je suvozač veoma laka osoba. Ukoliko se pojavi, a niko ne sedi na suvozačkom sedištu, došlo je do kvara

16/17/18 – pogledajte uputstvo za rukovanje automobilom. U zavisnosti od proizvođača i vrste ključa, lampice na kojima se vidi ključ ili katanac mogu da upozoravaju na razne stvari (npr. ključ nije u vozilu, problem sa sistemom za startovanje motora, imobilajzerom...)

19/20 – uglavnom kod automatskih menjača, upozorava na problem sa motorom, menjačem, diferencijalom...

21 – upozorava na problem sa automatskim menjačem

22 – upozorava na problem sa transmisijom, pregrevanje ulja menjača ili kvačila…

23 – upozorava na previsoku temperaturu ulja u automatskom menjaču. Treba se odmah zaustaviti kako bi se ulje ohladilo. Kod nekih vozila piše A/T OIL TEMP

24 – upozorava na problem sa upravljačkim sistemom. Hitno u servis

25 – obaveštenje da je povučena ručna kočnica (aktivirana parking kočnica)

26 – upozorenje da je potrebna intervencija na električnoj parking kočnici

27 – upozorava na nizak nivo kočione tečnosti

28/29/30 – upozorava da je ABS prestao da radi. Kočnice će i dalje funkcionisati normalno, kao kod automobila bez ABS-a

31 – upozorenje na istrošenost kočionih pločica

32 – upozorava na problem sa kočionim sistemom

33 – upozorava na problem sa električnom parkirnom kočnicom

34 – obaveštenje da je neophodno pritisnuti papučicu kočnice kako bi se omogućilo „šaltovanje“ automatskog menjača iz parking moda u mod za vožnju

35 – nizak pritisak u pneumaticima

36 – uglavnom znači da sistem za praćenje pritiska vazduha u pneumaticima treba da se resetuje. Za svaki slučaj, proverite u uputstvu

37/38/39 – „ček endžin“ lampica upozorava da nešto nije u redu sa motorom. Postoji više verzija, sa ili bez reči CHECK. Obavezno što pre posetiti servis

40 – univerzalna lampica koja upozorava da nešto nije u redu sa motorom, transmisijom, elektronikom...

41 – upozorava da je lambda sonda otkazala ili da je prljava

42 – upozorava da čep rezervoara nije vraćen ili dovoljno zavrnut

43 – pomoćna lampica za privlačenje vozačeve pažnje, kako bi uočio neku drugu važnu lampicu ili obaveštenje

44 – obaveštenje da bi vozač trebalo da pogleda uputstvo dobijeno uz automobil kako bi (bolje) razumeo obaveštenje/upozorenje ili više njih,  koja su prikazana u tekstualnom obliku

45 – upozorava na problem sa katalizatorom (pregrevanje, oštećenje ili nešto drugo). Kod nekih automobila se u tom slučaju automatski redukuje snaga motora i pali se „ček endžin“ lampica

46/47/48/49/50 – upozorava na nizak nivo rashladne tečnosti (antifriza) – pod hitno doliti

51 – upozorava na problem sa elektronskom kontrolom gasa (Electronic Throttle Control – ETC)

52 – upozorava na problem sa Blind Spot Monitor sistemom, koji upozorava na prisustvo vozila u mrtvom uglu. Kod nekih vozila javlja se i tekstualno upozorenje BSM ili BSM OFF

53/54 – uglavnom podsećaju da je potreban redovan servis, ali u nekim slučajevima upozoravaju i na nešto ozbiljnije

55 – upozorava da je neophodno zameniti filter vazduha

56 – obaveštava da je aktiviran sistem za kontrolu trakcije (proklizavanja pogonskih točkova). Može da piše i ACTIVE TRAC

57 – obaveštava da ste uspešno isključili sistem za kontrolu trakcije (proklizavanja pogonskih točkova), npr. kada želite da se izvučete iz snega ili da je došlo do kvara sistema

58/59 – obaveštava da je aktivan sistem za pomoć pri vožnji pri teškom terenu. Samo kod terenaca/SUV-ova

60/61/62/63 – upozorava da je deaktiviran sistem za kontrolu stabilnosti (ESP, ESC, DSC...)

64 – problem sa sistemom za pomoć pri kočenju (BAS – Brake Assist System), koji automatski maksimalno pojačava kočionu silu kada prepozna da je to potrebno

65/66/67 – ukoliko ova lampica trepće, znači da obaveštava vozača da je sistem za kontrolu stabilnosti ili kontrolu trakcije intervenisao. Ukoliko počne konstantno da svetli, upozorava da je došlo do kvara na sistemu. Ponekad pored lampice može da se pojavi i ključ ili linija koja dijagonalno prekriva

68/69/70/72/73 – uglavnom lampice koje se pojavljuju u automobilima koji umesto klasičnog ključa imaju kontaktne kartice (startuju se pritiskom na posebno dugme) ili beskontaktne. Pogledajte uputstvo za rukovanje automobilom.

74 – uglavnom upozorava na opasnost od leda na putu zbog niske temperature (može da bude i u crvenoj boji). Neki automobili sa automatskim menjačem  imaju tzv. Snow mod, u kojem se kreće u drugom ili trećem stepenu prenosa zbog klizave podloge

75 – preporučuje se odmor pošto ste dugo vozili

76 – upozorava da ste se suviše približili vozilu ispred, da mu se suviše brzo približavate ili da se na vašoj putanji nalazi objekat koji se ne pomera. Samo kod automobila sa aktivnim tempomatom (kontrolom krstarenja)

77 – samo kod vozila sa opcijom spuštanja zbog lakšeg ulaska/izlaska. Obaveštava da je ta funkcija aktivna

78/79/80 – obaveštava da je aktiviran tempomat (kontrola krstarenja)

81 – obaveštava da je aktivna „Auto Hold“ funkcija – kada se automobil zaustavi, kočnice će i dalje držati automobil u mestu, čak i kada vozač skloni nogu sa papučice

82 – obaveštava da je oslanjanje prebačeno u tzv. sportski mod, prilagođen oštrijoj vožnji

83/84 – samo uz automatski menjač. Obaveštava da ste aktivirali mod za vuču prikolice

85 – obaveštava da je aktiviran sistem za pomoć pri parkiranju

86 – upozorava da je došlo do kvara sistema za pomoć pri parkiranju ili da su senzori prljavi

87/88 – lampica sistema za upozoravanje na nenamerno napuštanje vozne trake (npr. Lane Assist)

89 – upozorava na neispravnost sistema za prevenciju sudara (npr. PCS - Pre-collision system)

90/91 – pokazuju status start-stop sistema (aktivan – neaktivan)

92 – upozorava na neispravnost start-stop sistema

93 – obaveštava da vozite ekonomično. Nestaje kada počne oštrija vožnja. Ovaj simbol nije povezan sa aktiviranjem ekonomičnog moda vožnje

94 – obaveštava da je aktiviran mod za ekonomičnu vožnju. Može da bude i slovima napisano ECO MODE

95/96 – obaveštavaju (podstiču) vozača da može da prebaci menjač u viši stepen prenosa, kako bi se smanjila potrošnja goriva

97 – obaveštava da je aktiviran mod za sportsku vožnju

98 – obaveštava da je uključen reduktor

99/100 – obaveštenje da je blokiran centralni diferencijal

101/102 - obaveštenje da je blokiran zadnji diferencijal

103/104 – upozorava na problem u sistemu pogona na svim točkovima

105 - upozorava na nizak nivo tečnosti za pranje vetrobrana

106 – upozorava na nizak nivo goriva u rezervoaru

107 – upozorava da su neka od vrata ostala otvorena, ponekad uključujući i prtljažnik i haubu

108 – upozorava da vozač ili suvozač nije vezao sigurnosni pojas

109 – praktično „ček endžin“ lampica kod električnih automobila, pošto može da ukazuje na čitav niz problema sa elektromotorom, sistemom prenosa, punjenja, itd.

110 – samo kod plug-in hibrida. Upozorava da treba dopuniti bateriju

111 – samo kod električnih vozila. Upozorava da će se baterija uskoro potpuno isprazniti

112 – samo kod električnih i hibridnih vozila. Obaveštava da je zbog određene neispravnosti redukovana snaga motora i da treba što pre posetiti servis

113/114 – samo kod električnih vozila i plug-in hibrida. Obaveštava da je punjenje baterije u toku

115 – samo kod hibridnih vozila. Pojavljuje se kada vozač pritisne dugme za prelazak u električni mod, tj. kada želi da koristi samo elektromotor za kretanje

116/117 – samo kod hibridnih vozila. Obaveštenje da je vozilo spremno za vožnju

118 – samo kod hibrida. Električni mod za vožnju

119/120 – samo kod hibridnih i električnih vozila. Obaveštava o problemu u sistemu za zvučno upozoravanje pešaka na prisustvo vozila pri vožnji u električnom modu

121 – obaveštavaju o radu grejača kod dizel motora

122/123 – obaveštava o intervenciji (regeneracija) na filteru čestica (DPF - Diesel Particulate Filter) kod dizel motora. Za detaljnije objašnjenje pogledajte uputstvo za rukovanje automobilom

124 – upozorava da je potrebno doliti tečnost koja čini dizel motore manje štetnim u ekološkom smislu (npr. AdBlue)

125 – upozorava na problem sa regeneracijom filtera čestica (DPF). Pogledajte uputstvo za rukovanje automobilom (!)

126/127/128 – upozorava na prisustvo vode u filteru za gorivo

129 – obaveštava da su upaljena poziciona svetla

130/131 -  upozorava na neispravnost spoljnih svetala (verovatno je otkazala neka sijalica)

132 – pokazivači pravca (migavci)

133 – obaveštava da su uključena duga svetla

134/135 – obaveštava da je aktiviran sistem koji duga svetla automatski prebacuje na kratka kada naiđe drugo vozilo

136/137 – upozorava na problem sa automatskim nivelisanjem svetala

138 – upozorava na problem sa aktivnim farovima (sa funkcijom osvetljavanja prilikom skretanja)

139 – obaveštava da su upaljena dnevna svetla. Umesto simbola se često koristi tekst DRL (Daytime Running Lamps)

140 – obaveštava da je upaljeno zadnje svetlo za maglu

141 – obaveštava da su upaljena prednja svetla za maglu

Dragan Romčević

Saveti i vesti

Ostali saveti i vesti

Saveti na e-mail

Prijavi se na našu mejling listu. Prati preko mejla najnovije savete sa našeg sajta.

Ocena:

4.6
Komentara: 69
Pregleda: 463954
   

Komentara: 69 | Pregleda: 463954

Dopadaju ti se saveti?
Prijavi se da ih dobijaš na e-mail.

Goran

Moj otac ima automobil koji ima samo 2 (dve) lampice: "press" i "gen". Kad das kontakt, one se upale, onda startujes motor i one se ugase...i tako već 35 godina. Ovde vidim da ima objasnjenje za preko 140 "lampica"... pohvale za autora teksta, naravno, ali Vas druge pitam : Kad ce Vama da se upali "lampica"?

Odgovori

Zuhdo Plojka

Poz ako neko zna neka mi se javi,Na kamionu volvo upalila mi se lampica naopako okrenut trougao i ispod kao neki talas ,hvala unapred.

Odgovori

Fabijan

Poz zanima me lampica 39 chek ili kako se vec zove u pitanju je auto pezo 308 2008 godiste kod auta se desava da kada se da kontakt upali lampica onda nekad hoce da se malo zadrzi nekada se ugasi uglavnom se vise puta ugasi dali je kao sto pise problem sa motorom dali zna neko nesto o ovome

Odgovori

McDoa.acm

Peugeot 307 1.6 hdi 2006 god. Znacenje upaljene lampice na km satu "cc off" ?

Odgovori

ivan

cruse controla ti je uskljucena. ili ti na srpski tempomat

Stefan Stamenkovic

Meni se juce upalila lampica 21, problem sa automatskim menjacem, da li neko zna koji moguc uzrok kvara, da je imao isti takav problem? Bmw 320d e46

Odgovori

Haso

hvala za objavu...vrlo interesantno ....to sam trazzio

Odgovori

milorad

opel zafira 2008 god 1.7 cdti, na instrument tabli stalno svetli obavestenje da neka vrata nisu zatvorena , iako su zatvorena, samim tim nemogu iz vozila da saljucam sva vrata u voznji, na daljinskom centralno zaljucavanje radi normaln. Sta je u pitanju ?.

Odgovori

Ja

PREKIDAC

Milica

Pozdrav svima! Vozim Renault Clio III (2006 god.) i od pre dva dana mi se na računaru (dakle, ne među osnovnim oznakama) pojavila jedna narandžasta, koja se nigde ne spominje - ni u uputstvima, ni u knjizi od auta, ni na internetu. Izgleda kao koritance u kome je kapljica. Da li je neko ovo nekad video ili zna pouzdano o čemu je reč? Uz nju sve vreme gori i velika narandžasta sa ključem.

Odgovori

Nikola

Već treća godina, mi se pali lampica alternatora na peugeot 206, 2005. 1. 4 benyinac.niko od majstora ne zna šta je.Zimi kada radi grejanje non stop, posle 30 tak kilometara, upali mi STOP, i kada ugasi ventilator, posle normalno sve.To je lažni signal, jel ne pregreva.Da li neko ima ideju šta je u pitanju?

Odgovori

Vlatko dimitrov

Upalila mi se lampica na Ford Fokus 1.6 tdci 2005 kako Krug kao Traktorska guma Sa izvicnikom sta znaci

Odgovori

Boban

Pa pročitaj ceo tekst. To ti je lampica broj 21.

Maja

Bilo bi dobro da uvedete print opciju, baš zbog ovakvih stvari :) Inače, od ideje do realizacije, odlično odrađeno!

Odgovori

mire

Upalila mi se lampica na instrument tabli od fiat punto.Nema na ovim prikazima te. lampice.Ako bi ko znao ja bi slikao

Odgovori

Mire

Evo ako neko zna sta ova lampica znaci

Dule

Pogledaj u knjigu od auta. Ako nemas izguglaj *model auotmobila* owners manual i preuzmi knjigu. Onda pogledaj sta ta lampic znaci i to izguglaj i po potrebi prevedi

dRAGANA pALIĆ oBRADOVIĆ

Upalila se lampica 35 a pritisak u gumama je uredan. Zašto molim vas. pozzzz Dragana

Odgovori

Dule

False positive. Desava se da senzor "ubaguje" ponekad. Proveri pritisak i resetuj sistem . Ako si nesigurna odi u servis kod mehanicara koji poznaje novija vozila da baci pogled

Vladimir Anðelović

Nema pola lampica, ne znam sa kojihje to modela verovatno sa skupljih i novijih a sa starijih nema... grejaci pumpe..itd

Odgovori

Sandra

Bas nema dosta njih meni treba jedna ali je nema medju ovim lampicama

Dragan

Ima problem sa pasatom b5.5 upalila mi se greska br 63....promenijo je rad motora i u voznji trza trese sta to moze biti...

Odgovori

Milan

Postovanje imam audi 80 b4 i treperi mi crevena lampica uzvicnik u krugu sta to znaci jel zna neko Unapred zahvalan

Odgovori

nikola

Treba pogledati nivo tecnosti u kocnicama ili indikator koji pokazuje da je rucna kocnica povucena

Predrag

Mozeli neko da mi objasni kupijo sam opel astru g 17 dti kad je vozim nomalno do 100-110 sve okej kad je poteram malo brze upali mi se lanpica cekin i slabije vuce kad zaustavim auto i ugasim motor ponovo upalim sve u redu moze li mi neko reci o cemu se radi hvala

Odgovori

Milan

Moze da bude erg ventil, katalizator ili protokomer pozz

nikola

Potrebno je ocistiti geometriju turbine

Shone

Provjeri partikularni filter,ako ne svijetli lampica moze da je sistemski vec iskljucen,imao sam slican problem sa vektrom cdti.

Goran

Proveri vakum turbine

Dino

Imam golf IV 1.9 TDI i na pokazivaču kilometara piše mi "def" molim za pomoć, šta to znači ??? hvala

Odgovori

ergic milan

imam opel merivu..CDTI.. 2003g. kad ga upalim lampicu od ulja gasi tek nakon 5 sekundi .... jedan mi je gledao na kompjuter ima normalan pritisak ulja ..kad ga ugasim i odmah upalim gasi odmah lampicu .....to mi se desava od kad su mi menjali ulje i filter ulja u servisu ....dali to moze biti uzrok filter ulja ....unapred hvala

Odgovori

mijat

odličan prikaz i pojašnjenja

Odgovori

Dijana

Da li bi mogli da objasnite kontrolnu tablu kod reno megan senika 2004g.Kupila sam ga prije mjesec dana i nista mi nije jasno.Hvala.

Odgovori

Dule

Uzmite i pogledajte knjigu koja je dosla uz auto. Tu vam je sve lepo objasnjeno. Ako nemate knjigu izguglajte "Renault megane 2004 owners manual" i preuzmite knjigu u digitalnom formatu. Ako ne odgovorite i ja cu vam pomoci da nadjete pravu knjigu

Jovan

Hteo bi da vas pitam pali se lampica na fijat brava., zuta boja okrenuto p cirilicom o dva kruga na ivici donjoj.

Odgovori

Cuce

Neispravno stop svetlo.

SLOBODAN

ODLIČNA STVAR SA OBJAŠNJENJIMA LAMPI, POMOĆ ZA VOZAČE

Odgovori

Dzeki

Golf 5, ukljucena lampica ,,check engine''. Ali u voznji i ponasanju automobila ne vidim nikakve probleme. Ne znam sta bi moglo da bude ?

Odgovori

stevan

slicna problem sam imao,vozis bez problema ali posle godinu dana svetli bez gasenja i nece da razvije na auto-putu vise od 140 muci se,senzori su prljavi mora da se menjaju ili ociste,

Sloba Ristić

Laguna 2 1.9 dci 2001god... upalila se lampa stop,i trepce crveno.kao slavina i unutra stop, sta bi moglo da bude a auto radi normalno... i upravo se upalila lampica za abs ? Pozdrav

Odgovori

Žarko

Meni se danas pojavilo isto tako. Kakav je kvar bio kod tebe? Šta moram da zamenim? Pozdrav

Nemanja

Vozim mercedes A140 2000. godiste. Sinoc mi se u voznji upalila lampica BAS ESP i ABS. Kada jace pritisnem kocnicu u voznji, cuje se i oseca neko nepravilno trenje. Veliki je minus, auto je stajao par dana. Hvala na odgovoru unapred.

Odgovori

jovica

Vw golf4, lampica za esp se.upali sama u sred voznje ali auto.radi.normalno, pre par godina sam morao zameniti "kompjuter", isto se upalila ta.lampica ali auto nije hteo da vuce, kontam da ako postoji neka greska u kompjuteru ili kako se vec zove da on signalizira preko esp lampice.... !?

Odgovori

Nebojsa Djurdjevic

Vozim Opel Zafiru 16 16v 77kw pre dva meseca ugradio sam plin.chek engine lampica mi se ukljucila posle dva dana se iskljuci i evo vec nedelju dana se NE iskljucuje da li ici kod majstora ??? Hvala unapred nanodgovoru

Odgovori

Dragan Romčević

Da, kod majstora koji je ugradio plin. Međutim, često je sa autom sve u redu, ali ček endžin lampica konstantno svetli pošto kompjuter od nekog senzora dobija informaciju da nešto nije u redu sa radom motora, što se dešava upravo zbog korišćenja plina.

sinisa mitic

veoma poucno pogotovu za starije vozace u novijim automobilima.

Odgovori

Nikola

Pohvale za trud. Samo, nije baš uvek ovako kako ste napisali. Vozim renault scenic III i lampica pod brojem 58 kod mene označava HILL HOLD funkciju. Pozdrav iz Novog Sada

Odgovori

Pitanje ??

Da li neko zna sta znaci kad se u voznji pali i blinka zuta lampica od grejaca? U pitanju je VW POLO 1.4 TDi 2000 god Grejaci nisu sigurno niti bilo sta u vezi njih,nesto je drugo,a ne znam sta je... Na autu sve radi normalno u voznji nema problema nikakvih

Odgovori

Dragan Romčević

Nešto nije u redu sa sistemom koji kontroliše rad motora. Mora na dijagnostiku.

rokistojan

Ne vidim lampicu za air bag. Kod mene na xsari gori non-stop.

Odgovori

Dragan Romčević

Brojevi 13 i 14. Može da znači da je auto udaren, pa se vazdušni jastuk aktivirao, a nije ugrađen novi, mada može da bude i problem u nekom senzoru, što je relativno čest uzrok kod nekih automobila (npr. senzor prisustva suvozača koji se nalazi u samom sedištu).

Ficomir Abarthovic

Kad videh ovo, shvatih da je najbolje kupiti neku starudiju, koja nema gomilu tih lampica, i nema problema :D

Odgovori

Baja

Ja na Golf 2 imam samo 5 komada, ne bih ga menjao nikada.

Ninoslav

Kad blinka lampica za ABS?Otisle dizne na dizela

Odgovori

Dragan Romčević

ABS lampica pokazuje da nešto nije u redu sa ABS sistemom. Ne bi trebalo da ima nikakve veze sa diznama.

dejan

Svaka cast samo ovako nastavite

Odgovori

Joca

Poštovani Ovo što radi vaš tim je za svaku POHVALU

Odgovori

jugoslav

Vozim reno megan 2005 god. Zamenio sam kilometar sat posto onaj koji mi je bojo na autu nije pokazivao kada su vrata otvorena a kada zatvorena inace taj sat su mi poslali sa carine u subotici posto je oeiginalni ukraden dok je auto bijo kod njih na carini. Sad sam nabavijo sat na kome sve radi ali mi stalno svetli lampica SERVIS auto sam kacijo na dijagnostiku i nema nikakvu gresku cak sta vise svi parametri su da nekazem odlicni ali su u granicama normale

Odgovori

Bane

140 lampica i opisa i nema one koja mene zanima! Niste uradili domaći kako treba! :-)

Odgovori

Dule

Imas knjigu od automobila pa tu nadji sta lampica znaci

Милан Трифуновић

Добро је

Odgovori

Goran

Super Vam je ovo, ali imam ja jedno pitanje. Sta znaci kada se pali lampica EPC? Ne vidim da ima objasnjenje za to. Hvala unapred i pozdrav!

Odgovori

Dragan Romčević

Reč je o akronimu za "Electronic power control" i govori vozaču da nešto nije u redu, ali o čemu je konkretno reč, ne može se znati bez dijagnostike, a u nekim slučajevima je i tada potrebno ručno tražiti problem. Može da bude pokvaren senzor broja obrtaja, protokomer, senzor papučice gasa, problem sa paljenjem stop svetala kada se pritisne papučica kočnice... Može da bude i mnogo drugih stvari. Kada se upali, treba što pre ići u servis da se utvrdi šta nije u redu, a kod nekih automobila i u nekim slučajevima će biti ograničena snaga motora kako bi se sprečilo da dođe do nekih oštećenja.

Goran

Hvala!

Aca

Kad god se neka upali -100 eura...kako god da okreneš.....

Odgovori

sasa

A precrtan auto sta to znaci kad se pojavi na tabli

Odgovori

Joca

To znači da ti traba bolji auto. Možda bolji majstor.Kako god,pitanje je na mestu, mada kad se pročita,u prvi mah je smešno .

Dragan Romčević

Koji je auto u pitanju? I kako je auto na lampici precrtan - horizontalno, dijagonalno, vertikalno? Koje je boje lampica?

Djoka

Znaci da ti je auto za odpad haha