Budi u toku sa najnovijim obaveštenjima na sajtu

Poštovani,
Odvojite par minuta i pomozite nam da unapredimo sadržaj na našem sajtu.
Želite li da učestvujete u anketi i pomognete u unapređenju?

Da li se isplati sipati benzin od 98/100 oktana?

Da li se isplati sipati benzin od 98/100 oktana?
Postavljeno 16.05.2018. u 12:58
Autor: Dragan Romčević

„Sipao sam benzin od 100 oktana i auto mi sad ide kao mećava!“ – da li ste nekada čuli ovakvu izjavu? Verovatno jeste. A da li verujete da visokooktanski benzin stvarno tako deluje na automobil? Priča nije crno-bela, pa moramo da se potrudimo da objašnjavamo što jednostavnije kako ne bismo samo uneli dodatnu konfuziju.

Zablude u vezi oktana

Prvo da razjasnimo čestu zabludu - viši oktanski broj nam ne govori da je neko gorivo „jače“, čistije ili kvalitetnije. Ne znači ni da ima veću energetsku vrednost, pa da zbog toga automobil može da razvije veću snagu.

Šta je to oktanski broj?

Oktanski broj nam govori koliki pritisak benzin može da izdrži pre nego što se (nekontrolisano) zapali, odnosno „detonira“. Drugim rečima, oktanski broj označava otpornost benzina na samozapaljenje kada smeša benzina i vazduha počne da se sabija u cilindru dok se klip kreće na gore. Ova smeša ne sme da se zapali „samoinicijativno“ pre nego što svećica baci varnicu.

Da li u auto koji je predviđen za 95 oktana mogu da sipam benzin od 98 ili 100 oktana?

Možete slobodno. Neće biti apsolutno nikakvih problema.

Da li u auto koji je predviđen za 98 ili 100 oktana mogu da sipam benzin od 95 oktana?

Možete slobodno. Kompjuter koji kontroliše motor će prepoznati da ste sipali gorivo sa manje oktana nego što bi trebalo i prilagodiće rad motora – tj. zaštitiće ga od samozapaljenja smeše u cilindrima. U tom slučaju motor će razvijati manju snagu i obrtni moment.

Zašto je važan oktanski broj?

Zato što smeša benzina i vazduha u cilindru ne sme da se zapali pre nego što je svećica zapali varnicom. Tada smeša počinje ravnomerno da sagoreva i da gura klip nadole. Od varnice kreće „front“ sagorevanja, kao što su konstruktori i predvideli.

Međutim, ako dođe do samozapaljenja, odnosno detonantnog sagorevanja pre nego što je svećica bacila varnicu ili u istom trenutku, javlja se više tačaka odakle se šire „frontovi“ sagorevanja, pa se u cilindru razvijaju viši pritisci i temperature koji imaju razne negativne efekte na sve delove motora.

Kada motor tako radi, obično se čuje specifično „kliktanje“, lupkanje i slični zvukovi.

Da li će moj automobil imati više snage ako mu natočim benzin od 98 ili 100 oktana?

Ukoliko je motor vašeg automobila predviđen da radi na benzin od 95 oktana, neće doći do povećanja snage, pošto, kako smo već objasnili oktani ne označavaju količinu energije u gorivu. Međutim, možda i hoće...

Sad mi više ništa nije jasno...

Stvar je u tome da su savremeni motori u mogućnosti da se prilagođavaju benzinu različitih oktanskih vrednosti.

Zašto onda motor koji koristi benzin od 100 oktana razvija veću snagu?

Uzmimo određenu količinu smeše vazduha i goriva. Što je sabijemo u manju zapreminu, to ćemo njenim sagorevanjem moći da „izvučemo“ više kinetičke energije koja gura klip, a koji preko klipnjače, radilice i još nekih „čuda“ tera točkove da se okreću. Fizičari i mašinci verovatno prevrću očima na ovakvu definiciju, ali šta da radimo...

Zato motori koji imaju viši kompresioni odnos (stepen kompresije) mogu bolje da iskoriste energiju goriva i da razviju veću snagu iz iste količine goriva u odnosu na motor sa nižim kompresionim odnosom. Naravno, nije sve tako jednostavno...

Šta je to kompresioni odnos (ili stepen kompresije)?

Kompresioni odnos ili stepen kompresije – to je odnos zapremine (slobodnog prostora) u cilindru kada je klip na najnižoj tački (donja mrtva tačka) i kad je na najvišoj tački (gornja mrtva tačka). Što je kompresioni odnos viši, motor može da izvuče više korisne energije iz goriva – da se tako izrazimo...

Da li će moj auto imati više snage ako sipam benzin od 98 ili 100 oktana?

Savremeni motori mogu da se prilagođavaju različitim oktanskim vrednostima benzina. U zavisnosti od toga kakav je motor, odnosno kako mu je konstruisan sistem kontrole rada ventila, ubrizgavanja i paljenja, kao i mogućnosti kompjutera da na osnovu raznih parametara kontroliše rad motora u zavisnosti od režima vožnje i oktanske vrednosti goriva, određeni motor će moći da dobije više snage iz visokooktanskog benzina.

Deluje komplikovano i jeste komplikovano. Nemoguće je bez merenja na dinamometru reći koliku će snagu određeni automobil razvijati sa benzinom od 95 oktana, a koliko sa benzinom od 98 i 100 oktana.

Situaciju dodatno komplikuje i to što neki stručnjaci kažu da motor mora duže da radi na visokooktanski benzin da bi se kompjuter u potpunosti „navikao“ na njega i da tek tada taj konkretan motor može na osnovu sopstvenih mogućnosti da izvuče maksimalan potencijal iz visokooktanskog benzina.

Po istom principu, ako se u savremen motor koji je predviđen za 100 oktana natoči benzin od 95, kompjuter koji kontroliše rad motora će prilagoditi njegov rad kako bi zaštitio motor, ali će zbog toga doći do pada snage i obrtnog momenta.

Kako se to motor prilagođava različitim oktanskim vrednostima goriva?

Pošto je visokooktanski benzin otporniji na samozapaljenje (detonaciju), pruža mogućnost kasnijeg paljenja svećicom, odnosno postizanje većeg pritiska (ili kompresije - ne kompresionog odnosa/stepena, pošto su to dve različite stvari).

Tako, pošto je u cilindru postignut veći pritisak pre nego što se gorivo zapalilo, dolazi do efikasnijeg iskorišćenja goriva.

Naime, recimo da bi u teoriji svećica trebalo da baci varnicu kada klip dođe u gornju mrtvu tačku, odnosno kada se zaustavi i treba da krene na dole, kako bi zapaljena smeša goriva i vazduha svom silinom potisnula klip. Međutim, u praksi ta smeša ne može da sagori trenutno - varnica svećice zapali smešu u svojoj neposrednoj blizini, a zatim se odatle širi front sagorevanja, uz rast pritiska i temperature. Pošto se klip kreće velikom brzinom, dok bi to sagorevanje dostiglo dovoljnu silinu, klip bi već „odjurio“ dole.

Zato se sistem paljenja podešava tako da svećica baci varnicu pre nego što klip stigne u gornju mrtvu tačku. Taj trenutak bacanja varnice treba precizno da se odredi kako bi smeša u potpunosti sagorela, dobio se maksimalni pritisak koji će poterati klip nadole i da se pritom izbegnu razni negativni efekti.

Pri nižem broju obrtaja pomeranje ugla pretpaljenja je manje, dok je pri višem broju obrtaja veće. Inače, pošto je reč o kružnom kretanju, to vremensko pomeranje trenutka paljenja, odnosno kako ga zovemo pretpaljenja, izražava se u stepenima uglova obrtanja radilice (kolenastog vratila ili osovine razvodnika paljenja). Zato koristimo izraz ugao pretpaljenja.

Optimalan ugao paljenja različit je za benzin različitog oktanskog broja, ali zavisi i od režima rada motora i opterećenja. Stoga trenutak u kojem će se pojaviti varnica na svećici, odnosno ugao pretpaljenja, treba da se menja u skladu sa trenutnim uslovima.

Nećemo sad ulaziti u to pri kojim režimima je bolje ranije pretpaljenje, a pri kojima kasnije. Mi samo želimo da imamo optimalni trenutak paljenja smeše u cilindru, kako bi se najefikasnije iskoristila energija kontrolisanog sagorevanja te smeše, a da pritom ne dođe do pojave prevelikog pritiska ili temperature koji ubrzavaju habanje, odnosno oštećenje raznih delova motora.

Naravno, efikasnost iskorišćenja energije benzina zavisi i od brojnih drugih faktora, među kojima su osnovna konstrukcija motora (oblik komore sagorevanja i čela klipa, položaj svećice u komori, odnos širine i visine radne zapremine cilindra, broj ventila…), sistem kontrole upravljanja ventilima... U zavisnosti od proizvođača motora, postoje zaista brojne varijacije na ovu temu.

Kod savremenih motora postoje senzori koji registruju pojavu detonacija. Oni šalju tu informaciju kompjuteru, koji zbog toga menja ugao pretpaljenja. Dakle, počne li senzor da detektuje detonacije, promeniće se trenutak kada dolazi do paljenja smeše kako bi se predupredila detonacija, odnosno samozapaljenje goriva.

Inače, kompjuter se trudi da stalno drži motor na samoj granici pojave detonacija kako bi se izvuklo što više snage (energije). Zato, kada se natoči visokooktansko gorivo, opasnost od detonacija je znatno manja, pa će se kompjuter prilagođavati tom gorivu, odnosno menjati ugao pretpaljenja (trenutak bacanja varnice).

Da li je visokooktansko gorivo kvalitetnije?

Mnoge vozače zbunjuje to što se visokooktanski benzin obično reklamira kao kvalitetnije aditivirano gorivo, koje donosi bolje performanse i nižu potrošnju, pa vozači često imaju nerealna očekivanja. Ukratko - visokooktanski benzin može, ali i ne mora da bude kvalitetniji u smislu nižeg sadržaja raznih neželjenih supstanci u njemu, kao i prisustva aditiva koji imaju razne pozitivne efekte po motor.

Ni uputstva za upotrebu automobila nisu od velike pomoći (ili jesu?)

Uzmimo kao primer Hyundai i10 iz 2008. godne. U njegovom uputstvu se kaže da treba da se koristi bezolovni benzin oktanske vrednosti 95 ili više oktana. Dakle, 95 je minimum, a vlasnik može slobodno da sipa benzin od 98 ili 100 oktana.

Međutim, takođe piše da može da se koristi bezolovni benzin oktanske vrednosti od 91 do 94 oktana, ali da će se to negativno odraziti na performanse motora. Nigde se ne precizira da li će i koliko poboljšanje doneti visokooktanski benzin, niti koliko će benzin sa manje od 95 oktana uticati na smanjenje snage ili obrtnog momenta.

Da li benzin od 98 ili 100 oktana smanjuje potrošnju goriva?

Neki vozači se kunu da im se smanjila potrošnja nakon što su počeli da koriste benzin od 100 oktana, ali isto kao što je slučaj sa snagom i obrtnim momentom, ne može da se donese nikakav zaključak dok se ne obavi ozbiljno testiranje.

Šta kažu prodavci visokooktanskog goriva?

Jedan od domaćih lanaca pumpi kaže da njihov benzin od 100 oktana ima aktivne komponente koje obezbeđuju efikasniji rad motora, poboljšavaju mu performanse i čine ga dugovečnijim. Navodi se povećanje snage motora do 7%, do 10% snažnije ubrzanje pri visokim brzinama i povećanje obrtnog momenta do 5%.

Drugi samo navode iste ili slične pozitivne efekte, ali bez procenata ili drugih podataka.

Visokooktanski benzin pomaže i motorima stare generacije u određenim uslovima

Mogućnost da dođe do detonacija veća je kada je motor u niskim obrtajima, a vozač oštrije pritisne papučicu gasa. U takvoj situaciji može da se primeti prednost benzina od 100 oktana u odnosu na onaj od 95 oktana. Naravno da nikada ne treba oštro ubrzavati iz niskih obrtaja kada smo u višem stepenu prenosa, ali činjenica je da mnogi vozači to rade.

Možda upravo takvi vozači, pošto primete da visokooktansko gorivo „briše“ posledice pogrešnog stila njihove vožnje, iako oni toga uopšte nisu svesni, najviše tvrde da su odmah primetili veliku razliku u snazi motora kada koriste benzin od 100 oktana.

Slična je situacija i kada je automobil ozbiljnije opterećen, ide uzbrdo ili vuče prikolicu, a ako je pritom reč o slabijem atmosferskom benzincu čiji vlasnik nije svestan da jednostavno mora da ga potera u više obrtaje, eto savršenog scenarija za pojavu detonacija u motoru. One se manifestuju karakterističnim kliktanjem/kuckanjem, za koje se često kaže da lupaju ventili.

Stariji motor koji ma neke probleme u funkcionisanju takođe može pozitivno da reaguje na benzin sa višim oktanskim brojem. Međutim, korišćenje visokooktanskog benzina u tom slučaju nije rešenje.

Zaključak

Ako vaš auto ima motor starije generacije, nema potrebe da kupujete visokooktansko gorivo. Kod savremenijih vozila, nema generalnog odgovora da li se isplati korišćenje benzina od 98 ili 100 oktana. Kod nekih motora će moći da se oseti poboljšanje u svim uslovima rada, kod nekih samo kada je auto veoma opterećen i/ili pri veoma niskom broju obrtaja, a kod nekih vlasnik neće osetiti nikakvu razliku u odnosu na benzin od 95 oktana.

Posebna priča su aditivi koji se po nepisanom pravilu dodaju u visokooktanski benzin, pošto oni kod nekih motora sa većom kilometražom napravljenom u teškim gradskim uslovima mogu vremenom da skinu naslage sa raznih komponenti i da tako dođe do „podmađivanja“ motora.

Kakva su vaša iskustva?

Da li ste nekada koristili ili sada koristite visokooktanski benzin? Da li ste primetili razliku u odnosu na benzin od 95 oktana? Da li smatrate da će vam visokooktansko gorivo produžiti životni vek motora?

 

Ostali saveti i vesti

Saveti na e-mail

Prijavi se na našu mejling listu. Prati preko mejla najnovije savete sa našeg sajta.

Ocena:

4.3
Komentara: 104
Pregleda: 104691
   

Komentara: 104 | Pregleda: 104691

Dopadaju ti se saveti?
Prijavi se da ih dobijaš na e-mail.

Rotterdam

Vozim Astru 1.4 Turbo Bi-fuel,znači benzinku sa fabrički ugrađenom gasnom instalacijom.Auto ima 140 konjskih snaga i ne primećujem razliku između vožnje na plin i benzin.Živim u Holandiji i pošto se za moderne turbo motore tamo preporučuju 98 i više oktana tako i sipam više od regularnih 95 kojima stvarno ništa ne fali ali imaju manje aditiva od 98..Međutim,kada dođem u Srbiju nastaje veliki problem već 3 godine za redom.Ako točim plin,ne valja!Auto se gasi,trza,ne vuče!Ako sipam bezolovnih regularnih 95 oktana,slično.Ne gasi se ali nema brate snage,kao da je benzin pun vode?Probao sam i 98 oktana,slabo.Po mom mišljenju i mnogih ljudi iz inostranstva,u Srbiji neko(čitaj država) prodaje ljudima smeće za visoku cenu!Najviše oktana koje sam mogao da sipam u Srbiji a mislim da je 100 nije ni blizu 95 oktana u Holandiji!A ko je sipao 102 oktana u Nemačkoj tek onda shvati da mu auto i nije loš nego da je gorivo u Srbiji loše!U Srbiji bez oktanskih bustera i aditiva nema pomoći motoru!

Odgovori

milan

Nepa potrebe za bilo kakvim ubedjivanjem, nevernih toma. Ja vozim yugo koral in 2006 godiste, probao sam vise vrsta benzina i zato tvrdim da benzin od 100 oktana, daje vise snage i manju potrosnju, Pisem ovo jer mi ovo niko nije pricao, sve sam probao na svom yugu.Pozdrav svima, i onim sto ce mi poverovati a i onim drugim...

Odgovori

Bariš

Sve lepo napisano, ali jedno veoma bitno promašeno, nije rečeno, to jest, istraženo, KADA ima veze....TURBO TURBO TURBO TURBO, dokazano je da kod turbo motora oktanska vrednost daje nešto više snage, što je i logično iz razloga koji je objašnjen u tekstu - oktanska vrednost dozvoljava veći pritisak, turbo punjenje ga povećava i jasno je zašto je jedno vezano sa drugim.

Odgovori

miki

Samo znam da Lada Riva sa bezolovnim ide KI SUMANUTA,toliko,podatak od pre 20 god.

Odgovori

gojko

Marketingu, s ciljem veceg prometa, odnosno zarade je sve dozvoljeno. Ljudi imaju potrebu da probaju sve sto je novo, odnosno da veruju u pozitivne price, bez obzira na to koliko su realne.

Odgovori

Max

Imam colt 1991 godište već 4 godine.Po gradu na 95 oktana je trošio 7-9 l/100km.Otvoren put 6,2 -6,8l/100km(brzina 80 do 90km /čas).Od 2015 do danas trošim 100 oktanski benzin.Rezultati:grad 6,3 -7l(leti)7-8l (zimi).Otvoren put sa istom putnom brzinom-5,8-6 litara.ALI....Benzin od 98 oktana sa poslednje Makedonske pumpe pred granicu sa Grčkom na otvorenom ,ne prelazeći 90km/h. je 5,03(uvek sipam do čepa).Zaključak:ili ne valjaju brojači na našim pumpama ili naš 100 oktanski ima 95 oktana!!!!(dodatni test sa SHELL-ovim 104 oktanskim benzinom(Solun-Volos) brzina do 90km/hje 4,96l/100km(ali nisam nikoga preticao-noćna vožnja)Toliko

Odgovori

Radovan

Pročitah tekst, pročitah komentare. Ne dođoh do odgovora. Da ne filozofiram: koji benzin treba sipati u rezervoar za turbobenzince? Konkretno pežo 308 T9 aktive 1.2E , 110?

Odgovori

Dragomir

Auta koja su predviđena da rade na 95 oktana bolje rade na naše "98" i "100" oktana gorivo zato što ta goriva imaju 95 oktana a 95 ima od 89-92. Samo je u tome tajna.

Odgovori

Knot

Dacia Logan II 1.2 75KS 2014. Do Crne Gore prosek sa 95 NIS 4.6-5 lit , a na godišnjem nivou 6.05 lit/100km. Bajke oko goriva, svejedno gde se uzima, sva su ista.

Odgovori

Мићо

Није битан број октана него квалитет погонског горива. Џаба вам у Србији 95 или 100 октана кад је гориво чисто ђубре. И то важи за и бензин и за дизел и за плин. На сва три горива сам возио своја кола у иностранству и не могу да их препознам кад им сипам гориво преко тако да џаба млатите празну сламу са оваквим чланцима...

Odgovori

Slobodan

koj benzin je najbolji za vw polo 1,4

Odgovori

Ivan Galac

Evo jos jednog iskustva... vozim Oktaviju 1.0 tsi 2017god (da kazemo motor novije generacije). Do sada sam presao 18000 sa Mol 95 oktana. Pre par dana sam sipao na Nis-u 100 oktana i potrosnja se malo smanjila i oseti se malo bolje performanse ali isto tako se je poceo da se cuje neko "caktanje" kao neki relej da nesto radi povremeno sto se ranije sa 95 oktana nije culo. Ne donosim neke globalne zakljucke ali mislim da cu se vratiti na 95. Pozdrav

Odgovori

Bora

Zdravo Ivane, Reci mi, kako si zadovoljan sa tim motorom 1.0 tsi? Octavia je veliki auto, da li ima dovoljno snage? Koliko konja ima taj motor? Pozdrav

drekavac

Svi polaze od pretpostavke da ako na pumpi piše "95", onda ima 95. Ljudi, živimo u Srbiji, a ne u Švajcarskoj. Dakle, ako vam je auto predviđen za najmanje 95 oktana, a vi sipate "95" na domaćoj pumpi, možete da računate s tim da ste sipali 93 i to ako imate sreće. E, 93 je već problem, jer je proizvođač zadao 95 i konstruisao motor polazeći od tog oktanskog broja. Kada se u motor predviđen da radi na 95 sipa 98 ili 100, ne bi trebala da se oseti nikakva razlika, jer motor nije u stanju da iskoristi veće mogućnosti kompresije. Međutim, kao što mnogi komentatori konstatuju, ta razlika se ipak oseti. Zašto - pa zato što je taj "95" u stvari ispod 95. Sa druge strane, taj "100" bi trebalo da ima barem 95, koliko je proizvođač i predvideo, pa zato motor bolje vuče.

Odgovori

Nesa

Oktanski broj treba da predstavlja toplotnu moc benzina, da bi stvorili etaloniranje u labalatoriji napravljene su smese izoktana i normalnoh heptana pri cemu procenat izooktana predstavlja oktansku vrednost. Naravno da ima benzina koji su jaci od 100 Oktana tj jaci od izooktana Ja licno kod nas nisam video veliku razliku i u BMW sipam obican 95 na OMW Inace kada god odem van sipam shell (obicno u Bugarskoj) i razlika je primetna Zanimljivo je da se dizel meri cetanskim brojevima ali nikada nisam video dizel sa ... cetana :-)) Nije reklama ili antireklama ali sa 95 oktana na NIS pumpama auto mi radi neravnomernije u leru, tako da njihove pumpe na zalost izmegavam

Odgovori

Zoran1

Nekada su normalna pogonska goriva morala imati otpornost detonacije od 92 oktana(takozvani NORMAL BENZIN),a super goriva od 96 oktana(što znači da su mogla imati i više,naprimer 98 do 100 oktana).Ustanovljeno je da pogonska goriva sa niskim oktanskim brojem deluju naročito loše na motor kod velikih opterećenja pri malim i velikim brzinama.Šumovi i lupanja koji tada nastaju mogu se ukloniti pomeranjem trenutka paljenja goriva(tzv.predpaljenje) i to UNAZAD.Ali,tada se gubi deo energije motora i povećava potrošnja goriva. Znači,ovo napisano je nekada ozbiljno bilo obrađeno i ispitivano u laboratorijama i praktično u vožnji pod različitim uslovima.Sada mnogi nagađaju šta i kako se događa zbog vrste goriva.Ovaj tekst se odnosi samo na gorivo,bez uzimanja u obzir hiljade faktora za eksploataciju vozila.No,nikako ne zaboravite vozača koji nema pojma šta je šta ali se gura da iznese svoje mišljenje koje nema nikakve veze sa naučnim potvrdama.

Fedja

Oktanski broj nije toplotna moć benzina (kalorijska vrednost), nego predstavlja meru otpornosti goriva na samozapaljenje i eksplozivno sagorevanje u motoru sa unutrašnjim sagorevanjem. Što je oktanski broj goriva viši to je veća otpornost goriva na samozapaljenje pri povećanju pritiska i temperature pre nego što ga svećica motora zapali. Tako se mogu obezbediti viši stepeni kompresije motora kao i ravnomernije i što potpunije iskorišćenje energije sadržane u gorivu. U prevodu, ako imaš visoke pritiske u cilindrima i temperaturu, dolaziće do samozapaljenja ranije, a da bi izbegao udarne talase, paljenje možeš da retardiraš, tj da ga pomeriš unazad. U modernim motorima to radi računar, na osnovu podataka sa knock senzora. Takođe detonacije mogu da se spreče i obogaćivanjem smeše. Previše siromašna smeša i veće prisustvo kiseonika stvara povoljnije uslove za detonacije.

mile

rođaci, živite u zabludama i lažete sami sebe a da toga niste svesni. oktani nemaju dodirne tačke sa potezanjem i podmlađivanjem motora. jedina mana manjeg broja oktana je, kad uz brdo idete na iljadu obrtaja u petoj sa nogom na kočnici i tri slona u gepeku pa detonira pod opterećenjem. to rešite sa dve iljade obrtaja uz brdo i mir u kući. aditivi za čišćenje mogu da se sipaju i u stari jugoslovenski premium 88. potrošmja ne zavisi od oktana, to je surova istina. marketing naravno uvek gleda da vas nauči da je skuplje uvek bolje i da će auto dumre ako sipate 95. :) spoštovanje, petrol hemija devedesetih - moća vs plavi benzin sa štajge : )

Odgovori

Fedja

Na modernim motorima donekle zavisi od oktana, jer se pomeranjem ugla pretpaljenja smanjuje efikasnost motora, ali i dolivanjem benzina u smešu takođe se povećava potrošnja. To su sve preventivne mere za "knocking".

Krle

Imam Ladu 110 1500ccm 1999. godište. Probao sam da u nju sipam G-drive 100 na "prazan" rezervoar i već posle drugog rezervoara tog visokooktanskog, aditiviranog goriva, motor se znatno podmladio. Prestala je da zuji pumpa, motor radi tečnije i tiše, a i bolje podnosi niske obrtaje, što je naročito važno u uslovima vožnje po snegu i poledici. Probao sam u Rumuniji da sipam i Petrom Benzna Extra od 99 oktana i efekat je isti kao i sa G-drive 100. Onda sam jednom opet sipao običan benzin i ponosle par desetina kilometara ponovo je počela da se čuje pumpa... Sada sipam isključivo visokooktanske, aditivirane benzine.

Odgovori

miro

u stari reno 5 sam nedavno počeo sipati benzin 98 oktana....auto se preporodio...sa ovim 95 oktana se znao ugasiti na skretanjima...klackalice su zveketale čim se imalo ispusti gas...(nešto je bilo bolje ka sam preštelovao ventile ali ne značajno) a sada sa ovim 98 ide puno slađe...klackalice ne zvekeću...mirnije radi...motor se preporodio...nikad više 95...a ko se nevaram taj auto je i napravljen 90-tih godina gad je benzin bio standardno 98 oktana....istina olovni ali 98 oktana...zaključak samo sam vratio dite materi...ide li ide...

Odgovori

marko

Lapo čovek objasnio da se ne čuju klackalice, već detonantno sgorevanje goriva koje se iskazuje kao "čist metalni zvuk"

Zoran Vujić

Na novom Punto Classic 1.2 mi se ponekad čulo lupkanje u motoru (ventili ili detonacije). Po savetu na nekom forumu sam povremeno sipao gorivo od 98 oktana i tada vi prestalo lupkanje. Kod nove Corolle 1.6 gorivo od 98 oktana daje, čini mi se, mirniji rad na nižim obrtajima.

Odgovori

Fedja

Punto 1.2 8V ima problem sa fabričkom mapom paljenja. Zato se čuju detonacije, a čuju se čak i sa 98 oktana. Paljenje je podešeno ranije, da bi se malo dobilo na efikasnosti. Ništa što se ne može remapiranjem rešiti.

Roki

To da auto "ide bolje" su gluposti. Provereno na VW Golfu V, BMW-u serije 5 (E34 i F10), Hondi Accord (takođe dve generacije) itd. itd. Takođe, merio sam da li je isplativo u smislu manje potrošnje. Ni blizu! Automobil sa višim oktanskim brojem troši nešto manje ali ni blizu dovoljno da bi se kompenzovala razlika u ceni. Kultura rada motora je bolja, to bez dileme.

Odgovori

max

Ford eskort,16,16v,dve bregaste,ide kao mecava,uvek i oduvek,sipao u makedoniji 100 oktana,nema razlike!!.sipao skoro wuns aditiv za dizne,pali gume u drugoj brzini!!

Odgovori

Dragan

Vise od 2 godine iskljucivo sipam G Drive 100 u BMW E46 318i i u odnosu na ranije kad sam sipao 95ticu ili 98micu, potrosnja se smanjila, performanse poboljsale. Nije velika razlika ali taman toliko koliko je skuplji odprilike ga toiko manje potrosi. Tako da mu dodje na isto sa ekonomske strane ali mislim da motoru vise prija. E sad pitanje je koliko je tih navodno 100 pravih 100. Isto kao i slbija goriva.

Odgovori

Nebojsa Popovic

Imam Suzuki GV 2000/140ks,benzin.Kada sam ga kupio radio sam u Bugarskoj i cesto dolazio za Beograd.Na jednom od mojih prvih putovanja sam po prvi put kupio u Sofiji OMV carrera 100,dakle benzin od 100 oktana. Bio sam veoma zadovoljan kako se auto ponasao. Od tada za duza putovanja koristim benzin od 100 oktana ali za krace relacije sasvim zadovoljava benzin od 95 oktana sa dodatim aditivom, recimo 95 max. Nebih zeleo da se ovo shvati kao reklama,mislim generalno da je kod nas kvalitet benzina na visem nivou nego nekada,preporuka je poboljsani benzin od 95 oktana ili od 100 oktana ako se ima mogucnosti za takvu,opravdanu ili neopravdanu,visoku cenu benzina.

Odgovori

žorž

Ne znam gde ti sipaš ali naše gorivo je najgore.Benzin 95 nema ni 90 oktana.To mogu da lažu nekog drugog.Kod mene na audiju a4 2.0 s line(starom skoro 15 godina)se pali žuta lampica koja pokazuje da je loše gorivo.Mora aditiv da se sipa da ugasi lampicu čak i na onaj 98 oktana.Ni dizel ,ni benzin,ni gas nisu dobri

Rale

U svim motorima sa manjim stepenom kompresije i predviđenim za korišćenje benzina sa nižim oktanskim brojem moguće je koristiti sva ostala visokooktanska goriva (kao i visokokalorična - sa većom toplotnom vrednošću), dok obrnuto nije preporučljivo (jer dolazi do pojave poznate koja je poznata kao detonativno sagorevanje) Pozdrav

Odgovori

Rale

OKTANSKI BROJ predstavlja "OTPORNOST BENZINA PREMA DETONATIVNOM SAGOREVANJU" a ne "otpornost benzina na samozapaljenje". Ovo se meri u komparativnim motorima (u laboratorijskim uslovima) a kao uzorak za 100 oktana uzet je IZOOKTAN, pa onda imamo i pojavu da TNG ima preko 100 Oktana oktanski broj (105-110), dok je njegova TOPLOTNA VREDNOST (količina oslobođene toplote po jedinici zapremine) za oko 30% manja nego kod benzina pa je samim tim i potrošnja veća. Samo detonativno (neravnomerno) sagorevanje (ekspanzija) se manifestuje u motorima sa većim stepenom komppresije kao zveckanje (ili što naši dobrim delom nepismeni majstori -čast izuzetcima- okarektarišu sa "Zveckaju ti ventili i treba...").

Odgovori

Dragan Rolic

Meni auto ide isto...u pitanju je alfa 156 2.0 155 ks i sa 95 i sa 100 oktana..mislim da je to minimalno neosetno poboljsanje ali cena je 15 dinara veca po litru..Pa sad ko se upeca...

Odgovori

Dejan

Ako je benzinski motor 16V , fSI, TFSI ili turbo benzinac, onda je projektovan na 98 oktana i to mu je idealno gorivo e sad kod nas je to u teoriji zavere sa raznim aditivima se nagurava sa realnoh 91-93oktana na 100, samo se pitam kako ! Sipajte ta nabudzena goriva u stojadina, jednostavno ga nece ni osetiti, gurace tako kako je agregat projektovan ! Pravi cist benzin kod nas mozete jedino da kupite na Mol pumpama (da ih ne reklamiram) i tu imate cistu 95-icu ! Sve ostalo je fejk i prevara iz Panceva sa raznim poboljsivacima aditiva, bla bla... Zelim svima vama Sretan put i ugodnu voznju

Odgovori

lumen75

Pa i MOL gorivo ti je iz Panceva

Benzinac

Htedoh samo reći da mogu da odgovorno tvrdim da više od 98% benzina na našem tržištu apsolutno odgovara standardu SRPS EN 228, koji inače neizmenjen važi na teritoriji cele Evrope. Naravno, ima i boljih i lošijih benzina ali nema ni pomena o tome da BMB 95 ima 91 oktan ili BMB 100 95 oktana, da ima vode, olova ili bilo čega drugog u gorivu. Ponašanje vozila pored gradacije goriva umnogome zavisi od stanja samog motora, starosti, kompresije, depozita ugljenika... pa otuda i navedene razlike u ponašanju i potrošnji.

Odgovori

Benzinac

Ovo je trebalo da bude odgovor na konstataciju Vladimira Popovica. Ne znam zbog cega nije tako i prikazano.

Odgovori

Polovni Automobili

Napišite ponovo komentar, pa ćemo da obrišemo višak, samo recite šta treba da se obriše.

Benzinac

Jeste li bas 100% sigurni u te podatke? Pouzdani izvor iz laboratorije?

Odgovori

milan

Neću da se bavim jalovim raspravama, oktanska vrednost se neogleda u jacini goriva, kao što ste i navodili više puta, niko negovori o cetanskoj vrednosti to jest snazi goriva. Jedino što mogu kazati u vezi oktana, a stojim čvrsto iza toga, vozim yuga starog 12 godina i sipam u njega omv-ov benzin od 100 oktana i tvrdim da mu benzin od 95 oktana nemože ni da se primakne po bilo kojem testu., jer ovo mi nije niko pričao -to je moje iskustvo. Pozdrav...

Odgovori

Polovni Automobili

Ako se Vaš komentar odnosi na tekst - zamolili bismo Vas da ga pročitate još jednom. Inače, cetanski broj je u vezi sa dizel gorivom.

Попај

Лепо. Само сипају на оМв Пацолију паре у џеп.

Слободан

@Попај Па косовска војска мора однекуд да се финансира.

Vladimir Popović

Niko nije pomenuo da regularni 95 ima izmedju 91-92 oktana na merenju, a tzv. 100ka 95-96.

Odgovori

Fedja

Postoji razlika između MON - Motor Octane Number i RON - Research Octane Number. Ono što prodaje benzin na pumpi je RON 98, to je inače i standard u EU. 98 RON je otprilike 88 MON. 95 RON je 86 MON. AKI je anti knocking index, (RON+MON )/2.

Dajka

Bravo za vest

Odgovori

Branko

sipao na NIS-u 100 i posle 30 km upali se chek lampica odem u servis u NS kad ono gorivo nisam bio jedini kažu potroši skoro svo gorivo pa sipaj 95 bmb na MOL-u tako i uradim i lampica se ugasi od tada samo 95 bmb potrošnja na otvorenom 4.5 - 5 L u gradu oko 7 L Fiat Punto 1.2

Odgovori

Bane

Imam opel korsu 99 god 1.0 samo na benzin. Sipao sam u Ceskoj 100 oktana i vracao se za Beograd. Potrosnja 8 litara. A onda sam sipao 95 oktana na nisu i krenuo za Bar. Potrosnja 4,3 litra. A najbolje sto mi po Beogradu svakodnevno trosi preko 10. I da da samo ne zaboravim od Praga do beograda nisam spustao brzinu ispod 130 km/h. Kad idem za Bar to je opustena voznja od 60-80 km/h a po Beogradu joj izvadim dusu. Tako da me ni potrosnja nikako ne cudi, kao ni to da razliku nikako nisam primetio. Jedino kad se vozi sporska verzija benzinca kojoj je namenjeno visoko oktansko godrivo moze se primetiti ako se sipa slabije. Ostalo ko god sta da kaze moze samo da ima podsvesno misljenje koje je proizvod dobro osmisljene marketinske kampanje.

Odgovori

Mile

Taj benzin od 100 oktana treba samo nekim super sportskim kolima. Za sve ostale je neisplativa i nepotrebna investicija s obzirom kliko je skuplji.

Odgovori

Dejan

Da li su potrebne posebne svećice ako odlučim da počnem da točim onaj od 100 oktana?

Odgovori

Polovni Automobili

Ne. Koristite svećice koje preporučuje proizvođač automobila.

Marko

Znači, ne može motor da se ošteti ako sipam benzin od 100 oktana, a on predviđen za benzin od 95 oktana?

Odgovori

Polovni Automobili

Ne može.

miša

toyota korola 96 god 330 000km,izuzetno iskustvo sa benzinom 0d 100 oktana,do crne gore ,sipam zadnje 4 god. manaj potrošnja oko 10% ,tiše i mirnije radi motor i sigurno vuče bolje provereno,pozdrav

Odgovori

mašinac

Tekst je pun proizvoljnosti i laičkog tumačenja SUS oto motora. Benzin, koji se koristi za sagorevanje u motorima i dobijanje mehaničkog rada iz hemiske energije, je mešavina ugljovodonika izo-heptana i izo-oktana. Izo-oktan ima veću energetsku vrednost, pa se na osnovu njegovog sadržaja u benzinu određuje oktanska tj, energetska vrednost. Više oktana veća energetska vrednost, veća snaga motora. Naravno,ako koristite benzin veće oktanske vrednosti imaćete i veću snagu motora i manju potrošnju. Međutim te razlike su gotovo neprepoznatljiva za prosečnog vozača. A i na savremene motore nema nikakvog uticaja.

Odgovori

Polovni Automobili

Oktanski broj ne ukazuje na energetsku vrednost goriva. Ukoliko se, na primer, oktanski broj podigne dodavanjem etanola, onda se čak smanjuje energetska vrednost u odnosu na gorivo bez etanola. Postoje i drugi aditivi ili jedinjenja čijim dodavanjem može da se podigne oktanski broj - npr. olovo na koje smo već zaboravili, pošto je bezolovni benzin i kod nas postao standard nakon što je rafinerija modernizovana. Takođe, oktanski broj se ne meri na osnovu sadržaja oktana u gorivu, već u specijalnoj mašini/motoru.

Benyinac

Motorni benzin NIJE smesa h-heptana i izooktana već smeša više desetina ugljovodonika (od C do C-12, aromata, parafina...) a smeša ova dva jedinjenja se koristi samo za određivanje njegovog oktanskog broja. Preciznije, ako se gorivo u laboratorijskom motoru ponaša isto kao smeša 95% izooktana i 5% n-heptana - onda je njegov oktanski broj 95. Kao što je i napisano u tekstu, oktanski broj nije merilo energetske vrednosti goriva, baš kao što ni vazdušni pritisak nije merilo temperature.

Dejan

NAJveci problem u srbistanu je ta nedoumica oko ,,kvalitetnog,, bezina, svi sipaju razne ecto, evo i dzi drajvove sto su teske prevare i budalastine, svi misleci da im auto bolje vuci !! To su sve aditivi i nista vise od toga, ako zelite da prljate motor iznuta pa posle da ga cistite sa slicnim aditivima onda samo napred, novaca imate i samo napred ! Da ih ne reklamiram, jedini ali jedini uvoznik cistog 95 oktanskog benzina je mol, samo tu sipajte i nema sta da mislite !! Ova ekipa sto je kupila turbo beznince u zelji za jurnjavom, malo mi ih zao, sacekace jos malo do prave 98-100 !

Knot

Nemaš pojma.

Maki Petrović

Imam Peugeota 406 1.8 16V i mislim da postoje razlike izmedju G-Drive i obicnog bezolovnog.malo je veca razlika u ceni a sto se tice rada motora mislim da ima sitne razlike da mi je malo tisi motor i kao da za nijansu bolje radi i ima bolji odziv na gas.a samim tim mozda neka bas sitna i razlika u potrosnji,bas sitna ali je ima.to je moj utisak.

Odgovori

goran

Na Nis pumpama je benzin katastrofa i nema nikakve razlike 95/100 oktana osim u ceni.

Odgovori

Dejan

sipaj na mol-u pa ces videti, sipaj samo obican bezin i bice dovoljno ! Sretan put !

Vladimir Vukanac

Bilo je dozvoljeno samo uvoziti dizel gorivo, a benzin se kupovao od nasih rafinerija. Kako je danas ne znam, samo se pitam o istinitosti MOLovog uvoza. Dodavanje aditiva je mozda druga prica, sefica na pumpi uspe kantu nekog aditiva u rezervoar (iz iskustva).

Nele

Ja sam par puta sipao 98, nekad i 100 oktana, (u pitanju je Jugo 55), i nisam video nikakvo poboljšanje u vidu više predjenih kilometara, ili bolje vuče...ili se na pumpama kraducka ili je nešto drugo u pitanju. Uglavnom, 95 oktana = 98/100 oktana, opet k

Odgovori

Debejko

Na Yugu 55 i ne može da se oseti razlika, nema čime. Probao sam i ja na Yugu, ne radi...

Simon

Ne bih da ispada da reklamiram firmu ali vozim svoju astru h 1.4 i od kako sam probao g drive gorivo odusevljen sam, vozilo vuce i sa malim obrtajima i imam osecaj da je malo manja potrosnja, probao sam i max moution i s njim orimerim razliku ali ne kao sa g drive 100. Probajte pa se uverite sami. Moj auto ima atmosferski motor i oseti se kvalitetnije gorivo

Odgovori

Vedrana

Ma ne filozofiraj

ZNBg

Imao sam prilike da vozim Astru H 1,4. (Vlasnik je moj drug). Taj auto je skroz mrtav ispod 3500 obrtaja. Baš ću ga pitati koje gorivo koristi.

Sale

Jel si probao da poletis sa njime ? Probaj i veruj mi bices odusevljen . Samo moras da se najavis Kontroli Letenja da nebi dobio kaznu za nenajavljeni let .

Sajgon

Pre ovog teksta o oktanskoj vrednosti bnzina bi trebalo uraditi detaljan test naseg 95 oktanskog goriva i uporediti sa nasim 100 oktanskim. Zbog cega? 95 oktansko gorivo se kod nas proizvodi u potpuno drugoj rafineriji (pogonu proizvodnje u NIS'u) nego 100 oktanski. 100 oktansko gorivo se pravi u potpuno novoj proizvodnoj liniji i neuporedivo je cisce gorivo u svakom pogledu. Jer da je nas benzin 95 oktana jednako cist i prave oktanske vrednosti kao i 100 oktanski, razlika bi bila minimalna i skoro neprimetna sto u praksi nikako nije. jer95 oktanski benzin ima mnogo manju vrednost kod nas nego 95 oktana. Uzmite npr jedan cep 95 oktanskog i 100 oktanskog goriva, prolijete negde na nesto i pogledajte sta se desava, 95 oktanski ce danima da isparava i ostavi gomilu smeca, boje, smrada itd... a 100 oktanski ce da ispari u roku od par minuta bez ikakvih tragova sto bi trebao da bude slucaj u oba.

Odgovori

M.S

Kada sam kupio auto od prvog vlasnika nikakvih problema nisam imao jer je on uvek sipao BMB 98. Ja cicija uvek sipam BMB 95 i posle godinu dana počeli obrtaji da osciliraju u leru. Nije to kvar, ni neki problem ali eto, verovatno ima neke razlike.

Odgovori

Deki

Nema to veze sa oktanskim brojem benzina već sa ispravnošću nekog sklopa ili podsklopa motora (npr. step motor)

Igor pk

Ja u golfu 5 1.6 fsi kad sipam nisov 98-100 isplatijivije je voziti benzinca nego dizela

Odgovori

Turbo_benzina

Hoce to, ali kad kad i po malo :)

ivica

kvalitet benzina je od vitalnog znacaja za povecanje snage i dugovecnost masine,na nasim prostorima je veoma los benzin pomesan sa nepoznatim sastojcima ,gde se na zapadu konstantno kontrolise kvalitet i oktanska vrednost,dok kod nas ,potebno je vise dodavati gas da bi automobil dostigao zeljenu brzinu ,automacki i veca je potrosnja i uocljiva lenjost masine i povecanje radne temperature,ko je u prilici da u inostranstvu sipa gorivo,jednostavno nemoze da prepozna rad svog auta ili motorcikla

Odgovori

Stefan

Vozim Astru G 1.4 twinport, fabrički je deklarisano da se vozi na 95 oktana, od kad sipam ovaj od 100 oktana auto je minimalno štedljiviji u odnosu na ranije ali zato mnogo bolje vuče, ima definitivno veću snagu i tiši rad (oseti se koliko prija motoru). Da ne bude zabune sipam samo omv maxx motion, jer sam probao i nisov g-drive i ne mogu da se porede.

Odgovori

Kontrola

Nije problem sipati benzin od 95 oktana u novija vozila. Problem je sto na pumpama u Srbiji gorivo koje je oznaceno sa ‘95, nema ni 90 oktana, a gorivo oznaceno sa ‘100 ima taman tih 95 oktana. To je cinjenicno stanje na vecini benzinskih stanica u Srbiji, jer sam bio u prilici da proveravam.

Saša

Ne moze da se uporedi?! A odakle taj max motion kod nas dolazi? Iz nisove rafinerije, a aditiviranje sigurno nece neuporedivo promenuti kvalitet goriva, tako da bez ozbiljnih testova, ispitivanja ne mozemo da pricamo da je ovde ili tamo bolje gorivo.

Matke

Sale, sto se tice OMV pumpi, ja sam dob. odgovor da ne dolaze MAXX MOTION goriva iz nase rafinerije, vec se uvoze..

Debejko

Još od 2005. god, kad god sam sipao visoko oktansko gorivo u motocikl, dobio sam za nijansu bolje performanse i za nijansu manju potrošnju. E sad, ekonomski nije isplativo, jer otprilike za 2 eura veću cenu dobijem oko 1 euro veću kilometražu (na ceo rezervoar), ali sama (placebo) pomisao da ću preći više kilometara između dva stajanja i da motor malo bolje diše, meni vredi taj 1e. Dakle, ako gledamo isključivo suvu ekonomsku isplativost po pređenoj kilometraži, o njoj nema ni govora (niti može biti), ali ako pogledamo ''veliku sliku'' i reč ''isplativost'' iz više uglova, ima prostora za drugačiji zaključak.

Odgovori

Milos

Ево да се и ја надовежем. Имам BMW 530i (3.0 од 231 коња) Кад сипам 98 октана бензин кола иду много боље и троше 2-2,5 литре мање на 100 километара. Јесте скупљи бензин 98 али на крају изађе јефтине.....

Odgovori

Miki

Gospdine , MIlose..pa i nisi bas u pravu. Tolika razlika moze se pojaviti sto si se "smirio" ii smanjio nogu na gas....svakom konju-mislim na automobil..treba "hrana" pa ako mu ne das-mislim na gorivo...amlo sutra ce da povuce tu tvoju kubikazu. Ima da se pise ovde bas mnogo o tome sto si ti naveo ali vremena je malo...Pozdrav

Stefan

Ima razlike, zavisi i na kojoj pumpi se sipa gorivo. Meni Golf 4 1.8 turbo sa 150ks na jačem gorivu "prodiše" i na većim brzinama se oseti da bolje poteže. Razliku u potrošnji nisam primetio ali u performansma ima razlike...

Odgovori

Velja

Svojevremeno sam imao "OPEL-REKORD" iz 1959 g i bio je predvidjen za gorivo benzin 86-88 oktana a ja naivno probao da povecam snagu sipajuci benzin 98-100 oktana sto je imalo za rezultat generalku. Tri klipa su dobila rupe u sredini. To je bilo mnogo davno kad nisu postojali kompjuteri ni u velikim fabrikama a kamoli u tad savremenim automobilima. Sad neznam kako se ponasaju na razlicito gorivo ali za svaki slucaj sipam ono sto je proizvodjac propisao.

Odgovori

Dalibor Vukić

Tekst je, nažalost, pun netačnih i kontradiktornih informacija. Prvo, do samozapaljenja smeše ne dolazi zbog premašenja određene granice pritiska, nego temperature za konkretno gorivo. Neko će reći, pa kod motora je to u vezi jedno sa drugim. Da, jeste, ali kod hladnog motora bez obzira na pritisak kompresije, verovatno neće biti ostvarena temperatura iznad tačke samopaljenja goriva. Zato, uostalom, postoje grejači kod dizel motora. Drugo, viši oktanski broj daje mogućnost ranijeg, a ne kasnijeg paljenja. Kasnijim paljenjem se ne postiže veće iskorišćenje toplotne energije. Naprotiv, kasnijim paljenjem se postiže da manji deo toplote bude pretvoren u rad, a veći deo zadržan u vidu energije izduvnih gasova. To se koristi kod brze regulacije broja obrtaja praznog hoda, kada se promenama trenutka paljenja dobija više ili manje rada, odnosno višak ili manjak momenta koji motor razvija, a koji dovode do povećanja ili smanjenja broja obrtaja. Takva regulacija je značajno brža od regulacije količine usisanog vazduha. Takođe, kasnim paljenjem i većom energijom izduvnih gasova, postiže se brzo zagrevanje katalitičkog konvertora.

Odgovori

Darko

Iz licnog primera, sipajuci 98 na Petrol pumpi i u Nemackoj 100 oktana na Shell, mogu da kazem da nema neke primetne razlike osim da je motor tisi i da mirnije radi. Inace vozim Lagunu 2 1.8.

Odgovori

Jie

Pa kud ces vise

milan savic

po meni, to je isto kao i sa plasibo lekovima. ko veruje marketingu taj ce da sipa visoko oktansko gorivo i bice ubedjen da mu auto bolje ide i manje trosi. ko ne pada na marketinske fore taj nece da primeti nikakvu razliku

Odgovori

Miki

Sa paznjom sam citao i veoma lepo receno. Ali nikako nije dato drugo objasnjenje, mada to i nije tema, sta je sa velikom razlikom u potrosnji goriva, bilo koje oktanske vrednosti, na otvoreno i u gradu. Navodim moj primer : Vozim Golf 1,4 V16 benzinac-bezolovni. Interesantno da na otvorenom putu u normalnom rezimu voznje, oko 80/90 km/h trosi , verovali ili ne, samo 6,7 l/100 km... Dok u gradu skoro 10 ili 11 l/100 km. mozda cak i vise. U cemu je tolika razlika? Ok..reci ce te da je u gradu stani-kreni i sl. ali ovolika razlika je zaista za komentar. Ako ste u nekoj prilici a imate zelje da nam pojasnite, ne samo meni, jer se za tako nesto interesuju i drugi vozaci. Da presao sam samo 62.000 km. i redovno odrzavan. Hvala na svim Vasim pokusajima da nam pojasnite sve sto je interesantno za nas vozace ili ljubitelje automobila. S'postovanjem mr. Ostojic. M. dipl. oecc

Odgovori

Слободан човек

Потребна је велика енергија да би се аутомобил покренуо из места. У том моменту се троши највише енергије. Затим, ту су убрзања, за која је потребна додатна енергија. Па се онда кочи, па све испочетка, а прелази се мала раздаљина. Наравно, и док се стоји, мотор ради. На отвореном путу, када се аутомобил већ креће инерцијом, потребна је мала количина енергије да би аутомобил одржавао ту брзину. Ту мотор само мало "додаје" инерцију. Такође, када се на низбрдици кочи мотором (мењач у брзини, не притиска се педала гаса - тада се уопште и не убризгава гориво у мотор, јер га покрећу точкови). И то доприноси мањој потрошњи. То су неке основне свари, односно разлози.

pekar

jako slab motor u odnosu na tezinu auta te samim time su mu potrebni veci obrtaji kako bi se pokrenuo auto pa stime je i veca potrosnja, a primer mogu navesti sa drugim autom, golf 6 GTI doradjen na 250ks. na otvorenom putu do 110 km/h potrosnja mu je 6,5l u gradu 10-11l

Auto vozac

Na licnom primeru novijeg auta razlika izmedju goriva od MBM 95 i MBM 98 psotoji, bar u gradskoj vozni se oseti najvise. Na estiranju niej primetna razlika, ali auto trosi na 100km oko 1l manje goriva, kada se uzme i razlika u ceni tu se to mal spusti, ali generalno vise se isplatiti sipati visokooktansko gorivo ukoliko vas auto to dovoljava. Aditivirano G Drive 100 nisam sipao

Odgovori

Nesa

Koji auto sa kojim tacno gorivom trosi 1l manje goriva u gradskoj voznji? Vozim golf 1.4 tsi i probao sam sva moguca goriva al nikad nisam dolazio do tolikih rezultata, uglavnom su to 0,2-0,3 l.

Слободан човек

Ја сам око пола године користио бензин 100 са НИС-а и нисам приметио никакву разлику. Зато сада сипам 95 који је 9 динара јефтинији. Renault K7J мотор.

Odgovori

kole

Ima nekih nedoslednosti u tekstu. Prvo, ako sipate gorivo sa manjim oktanskim brojem u vozilo koje je projektovano za visi, kompjuter ce izbaciti gresku i u servisu ce vam reci da to ne radite ukoliko zelite da zadrzite garanciju. Drugo, stepen kompresije. On se izrazava tako sto se gleda koliko je kubnih cm vazduha sabijeno kada se klip dovede iz krajnje donje u krajnju gornju tacku. Na pr. 14 1 znaci da je 14 cm sabijeno u jedan cm kubni pokretanjem klipa odozdo na gore.

Odgovori

Bojan

Moje licno iskustvo,s obzirom da vozim i auto i motore-NEMA NIKAKVE RAZLIKE. Govorim kao vozac koji godisnje pravi oko 50 000km s autom i oko 20 000 motorom. Sipam iskljucivo na NIS-ovim pumpama.

Odgovori

lune

Bojane, spavas li ti ikad. Ajd kolima 50.000, ali jos i motorom 20.000? Ti si moj idol.

Stefan

Aj sve sve al 20 000 motorom, lupio pa ostao ziv.

Vlajko

Aj mu sad vas dvojica objasnite posto ocigledno bolje od njega samog znate koliko km godisnje on prelazi.

Shone

Vlajko, ljudi su u pravu. Uzmi digitron u ruke i izračunaj, ako autom prelazi 50.000 km godišnje, to je 140 km dnevno SVAKI DAN U GODINI, to može ako je profesionalni vozač, ali kad onda stigne da pređe još i motorom skoro 60 km dnevno SVAKI DAN U GODINI?

Igor

Ja mu verujem..za obicne vozace je 60 km dnevno mnogo. Ali za nas koji vozimo motore, narocito Zujke od 180 ks..skoro svaki dan kad je lep, idemo iz Beograda u Novi Sad da se provozamo, i popijemo kafu, (to nam je izgovor samo zene i majke)..a realno nam treba od BG do NS 16,17 min, i isto toliko i nazad..ostavicu vama teoreticarima zavere da merite kilometrazu izmedju ta 2 navedena grada. Mi to predjemo za tamo vamo za 32 do 34 min. I nemoj da mi spominjete presretace koji se jedva zalete do 250kmh, i obicno nas pozdrave sa rotacijom, ps naplatne rampe placaju ovi sto voze automobile, ili kAMIONE, MI SAMO KORISTIMO NJIHOVU DESNU STRANU KAD JE RAMPA DIGNUTA.. :D

Miki

Odlican clanak. Zamolio bih Vas da se malo ozbiljnije pozabavite cenama goriva u Srb. i razlozima za povecanja cena derivata i jednom od najvecih taksi u regionu ( bukvalno svakodnevna) U Becu na Sel u u 21.biz cena evro dizela 1.1e.

Odgovori

zoran

Dok budemo cutali i trpeli kao marva, ovi banditi ce nam skidati kozu sa ledja. Kad je barel sirove nafte bio 130 $ cena na pumpi je bila manja nego danas kad je barel oko 70$. Sta ako nafta dodje do ranijeg maksimuma, jel to znaci da ce dizel na pumpi da bude 320 dinara? Hocemo li i tada glasati za ovu garnituru?

Debejko

Naravno !!!

Mtk

Slazem se.