OSNOVNI PAKETI

Paketi oglašavanja Cena paketa na 30 dana Popust na ugovor na 6 meseci Cena sa popustom na 6 meseci Popust na ugovor na 12 meseci Cena sa popustom na 12 meseci
Osnovni paket 4 1,920 6% 10,829 10% 20,736
Osnovni paket 10 4320 8% 23,846 12% 45,619
Osnovni paket 25 6,720 10% 36,288 15% 68,544
Osnovni paket 50 9,840 13% 51,365 20% 94,464
Osnovni paket 100 12,000 15% 61,200 23% 110,880
Osnovni paket 250 13,800 18% 67,896 25% 124,200

BRENDING PAKETI

Paketi oglašavanja Cena paketa na 30 dana Popust na ugovor na 6 meseci Cena sa popustom na 6 meseci Popust na ugovor na 12 meseci Cena sa popustom na 12 meseci
Brending 10 7,200 8% 39,744 12% 76,032
Brending 25 9,600 10% 51,840 15% 97,920
Brending 50 12,840 13% 67,025 20% 123,264
Brending 100 15,000 15% 76,500 23% 138,600
Brending 250 16,800 18% 82,656 25% 151,200
Način plaćanja i napomene:
  • Pretplata na 6 ili 12 meseci se plaća unapred u celosti
  • Ukoliko se pojavi potreba za proširenjem paketa, za vreme trajanja pretplate, možete preći u paket sa većim brojem oglasa uz doplatu
  • Prebacivanje u niži paket nije moguće dok traje pretplata na 6 ili 12 meseci
  • Možete menjati paket u skladu sa vašim potrebama za vreme trajanja ugovora mesec za mesec
  • Ugovor mesec za mesec se prekida ako se mesečna pretplata ne izmiri na vreme
  • Sve cene su izražene u dinarima, sa PDV-om, a plaćanja iz inostranstva se vrše u devizama.