OSNOVNI PAKETI

Paketi oglašavanja Cena paketa na 30 dana Popust na ugovor na 6 meseci Cena sa popustom na 6 meseci Popust na ugovor na 12 meseci Cena sa popustom na 12 meseci
Osnovni paket 4 1920 6% 10829 10% 20736
Osnovni paket 10 4320 8% 23846 12% 45619
Osnovni paket 25 6720 10% 36288 15% 68544
Osnovni paket 50 9840 13% 51365 20% 94464
Osnovni paket 100 12000 15% 61200 23% 110880
Osnovni paket 250 13800 18% 67896 25% 124200

BRENDING PAKETI

Paketi oglašavanja Cena paketa na 30 dana Popust na ugovor na 6 meseci Cena sa popustom na 6 meseci Popust na ugovor na 12 meseci Cena sa popustom na 12 meseci
Brending 10 7200 8% 39744 12% 76032
Brending 25 9600 10% 51840 15% 97920
Brending 50 12840 13% 67025 20% 123264
Brending 100 15000 15% 76500 23% 138600
Brending 250 16800 18% 82656 25% 151200
Način plaćanja i napomene:
  • Pretplata na 6 ili 12 meseci se plaća unapred u celosti
  • Ukoliko se pojavi potreba za proširenjem paketa, za vreme trajanja pretplate, možete preći u paket sa većim brojem oglasa uz doplatu
  • Prebacivanje u niži paket nije moguće dok traje pretplata na 6 ili 12 meseci
  • Možete menjati paket u skladu sa vašim potrebama za vreme trajanja ugovora mesec za mesec
  • Ugovor mesec za mesec se prekida ako se mesečna pretplata ne izmiri na vreme
  • Sve cene su izražene u dinarima, sa PDV-om, a plaćanja iz inostranstva se vrše u devizama.